Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1978 » Pagina 164-166

Bibliografie van West-Friesland 1977

Lokale geschiedenis

ALKMAAR
OUD ALKMAAR. Periodiek van de historische vereniging Oud Alkmaar (925). 2e jrg. 1977, 5 afleveringen, blz. 55-160, geïll.

TUSSEN archeologie en actualiteit. Alkmaar in veelvoud. Zutphen 1977 [Alkmaar Historische Reeks I], 176 blz. geïll.

ANDIJK
PROEFPOLDER Andijk. 50 jaar geleden 1e IJsselmeerpolder,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 9, december, blz. 42-43, geïll.

BERGEN
SCHOORL, H.: Bergen in de branding, de heerlijkheid Bergen als bezit van de graven van Holstein-Schaumburg 1568-1641,
in: Tussen archeologie en actualiteit (zie boven) blz. 111-138, geïll.

BLOKKER
[JANSE, H.]: De grafstenen in de Hervormde kerk te Oosterblokker.
Zeist, 1975, 17 blz. geïll. [Monumenten monografieën I.]

KIST-TISSOT VAN PATOT, Fr. S.: De dodendeur van de stolpboerderij "De Lindenplaats" te Westerblokker,
in: WFON, 44 (1977), blz. 163-165, geïll.

CALLANTSOOG
PIETER VOS, De lastige Callantsoger,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 7, oktober, blz. 39-42, geïll.

ENKHUIZEN
GEEST, G. VAN: Enkhuizen neemt historisch besluit: Snouck van Loosenpark verheven tot monument van volkswoningbouw,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 6, september, blz. 34-35.

KALKOVENS van Akersloot steen voor steen verhuisd naar Enkhuizens Zuiderzeemuseum,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 6, september, blz 30-31, geïll.

KOK, A.: Enkhuizen door de eeuwen heen,
Zaltbommel, 1975, 176 blz. geïll.

GROOTEBROEK
BRIEFFIES, W. M.: De geschiedenis van de parochie St. Nicolaas te Lutjebroek.
Lutjebroek, 1977, 95 blz. geïll.

KISTEMAKER, P.: Een oude zaadhandel in Lutjebroek,
in: WFON, 44 (1977) blz. 18-20.

HOOGKARSPEL
N.B. Zie ook onder Archeologie.

HOOGENBOSCH, M. M. J.: De strijd om een herberg,
in: Gens Nostra, 31 jrg, 1976, nr. 1, blz. 5-8.

HOOGWOUD
VOETS, B.: Een kijkje in de geschiedenis van Hoogwoud en Aartswoud. Een bewerking van de "Kroniek van Hoogwoud en Aartswoud" door P. Bossen.
Hoorn, 1977, 144 blz. geïll. [Stolphoevereeks VIII]

VOETS, B.: Omzien in verwondering. Een verhaal van de katholieke gemeenschap van Hoogwoud.
Hoorn, 1977, 108 blz. geïll.

HOORN
HASSELT, L. VAN: Hoorn's stadsbestuur in vroeger eeuwen,
in: WFON, 44 (1977), blz. 78-93, geïll.

SMIT, P.: Vijftig jaar "Avondlicht"
in: WFON, 44 (1977), blz. 72-77, geïll.

W.A.B.: De schatkamer aan de Rode Steen,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 5, augustus, blz. 36-37, geïll.

LANGEDIJK
GEUS, J. P.: Het Vroonland van Berchswerc achter de Langedijk in de Waard,
in: Tussen archeologie en actualiteit (zie boven onder Alkmaar), blz. 104-109, geïll.

JONG, M. C. DE: Broeker vaarveiling te Langedijk. Economisch instituut werd cultuurmonument,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 2, mei, blz. 22-24, geïll.

NOBEL, V. J.: Historische boerderij in Zuid Scharwoude gered,
in: WFON, 44 (1977), blz. 225-226, geïll.

ZEEMAN, J.: De doodslag van een Zwitserse deserteur op een Franse soldaat in 1799 in Langedijk,
in: WFON, 44 (1977), blz. 96-98.

MEDEMBLIK
BUMA, A.: De weeskamer van Medemblik,
in: Nederlandse Historiën, 11e jrg. 1977, nr. 5-6, blz. 194-198.

BESTEMAN, J. C.: Karolingisch Medemblik. De vroeg middeleeuwse sporen aan de Schuitenvoerderslaan,
in: WFON, 44 (1977), blz. 251-270, geïll.

NIBBIXWOUD
HOORNSMAN, H.: Entius te Nibbixwoud bouwt horeca-imperium,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 5, augustus, blz. 28-31, geïll.

SCHAGEN
BUISMAN, J.: Op klompen door Schagen,
Schagen, 1977, 96 blz., geïll.

SCHERMER, A.: Schagen-Haringhuizerweg. Vondsten uit oud-Friese tijden en de late middeleeuwen,
in: WFON, 44 (1977), blz. 244-250, geïll.

WOK (= Werkgroep Oude Kern): Bouwhistorie van Schagen,
(z.j. 1977), 32 blz. geïll.

SCHELLINKHOUT
BOON, PIET: Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout,
Hoorn, 1977, 190 blz., geïll. [Stolphoevereeks IX]

SPIERDIJK
DUIN, J. J.: 300 jaren timmerde Klaver. 'n Geschiedenis van ambacht, huis en familie op Spierdijk en de Wogmeer.
z.pl. (1977), 16 blz. geïll.

SIJBEKARSPEL
BIJPOST, G.: Kent u ze nog... die van Sijbekarspel en Benningbroek,
Zaltbommel, 1977, inl. en 38 fotos met tekst.

TEXEL
BESCHRIJVING van het eiland Texel,
Uitg. V.V.V. Texel, 10e dr. 1976, 56 blz. geïll.

DEKKER, D.: Texels volksleven; ingeleid en toegelicht door Tj. W. R. de Haan,
Den Haag, 1976, 231 blz. geïll.

DIJKSEN, A. J. en L. J.: Texels vogeleiland.
Zutphen, 1977, 246 blz. geïll.

KOORN-KIKKERT, N.: Verhaal van een oud kerkje (Den Hoorn) met tekeningen van N. Koorn-Kikkert.
(z.j. ca. 1975) (32 blz. niet gepag.)

PAAGMAN-BAKKER, A.: Dagboek van een kerk op Texel. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Roomskatholieke kerk Francisca Romana te De Cocksdorp en Eierland.
(1977), 44 blz. geïll.

VLIS, J. A. VAN DER: Texel omstreeks het midden van de vorige eeuw,
in: Nederlandse Historiën, 10e jrg. 1976, nr. 2, blz. 59-62.

WIERINGEN
BREMER, J. T.: Over het ontstaan van Wieringen als eiland,
in: Waddenbulletin. Kwartaaluitgave van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, l1e jrg. 1976, nr. 4, blz. 194-201, geïll.

BREMER, J. T.: Wieringen in enkele 14e eeuwse grafelijkheidsrekeningen,
in: WFON, 44 (1977), blz. 166-175, geïll.

BREMER, J. T.: Het Wieringer Wier,
in: Waddenbulletin, 12 jrg. 1977, nr. 2, blz. 283-288.

SCHOORL, H.: De dijken van Wieringen in de eerste helft van de 16e eeuw,
in: Holland, Regionaal-Historisch tijdschrift, 9e jrg. 1977, nr. 44, blz. 152-164, geïll.

WOGNUM
HEMMER, M.: Iets over en uit de "Kronijk van Wognum en onze familie" van Pieter Groot Dzn. (1800-1882),
in: WFON, 44 (1977), blz. 21-30, geïll.

WIJDENES
HOORNS MAN, H.: Kantklossen - dat doen ze in Westfriesland al meer dan zestig jaar.
Unieke kantklosschool te Wijdenes,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 9, december, blz. 49-51, geïll.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.