Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1978 » Pagina 163-164

Bibliografie van West-Friesland 1977

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 45e bundel, pagina 163-164.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1978.
Auteur: Dr. A. J. Kölker.

Het overlijden van ir. C. Koeman was voor mij een groot verlies, omdat hij in de afgelopen zes jaren waarin deze bibliografie nu verschijnt één van de belangrijkste bronnen voor informatie was bij de definitieve samenstelling van deze rubriek. Er verscheen weinig over de geschiedenis van West-Friesland wat aan zijn aandacht ontsnapte en hij niet heeft aangeschaft. Het is dan ook verheugend dat hij zijn uitgebreide bibliotheek aan het streekarchief van de Westfriese gemeenten te Hoorn heeft nagelaten.
Zo ver nodig en mogelijk bevat deze bibliografie weer enige aanvullingen op de voorgaande jaren.

Algemene werken

BALK, J. Th.: Een groet uit Noord-Holland. Prentbriefkaartenalbum uit het begin van onze eeuw.
Amsterdam 1977, 159 blz. geïll.

BORDING-BAKKER, A.: De geschiedenis van de IJdoorn en haar 150-jarige Engelen-wake,
in: WFON, 44 (1977) blz. 7-17, geïll.

BRIEFFIES, P.: Jonkheer Pieter Opperdoes Alewijn: een 19e eeuwse Westfriese volksvertegenwoordiger,
in: WFON, 44 (1977) blz. 104-107, geïll.

DEKKER, C.: De vorming van aartsdiakonaten in het diocees Utrecht in de tweede helft van de lle en het eerste kwart van de 12e eeuw,
in: Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks XI, 1977, nr. 5, blz. 339-360, met kaart.
N.B. blz. 354-355: Het aartsdiakonaat van de zgn. proost van West-Friesland.

GEUS, J. P.: Het afpalen van de meren in de heerlijkheden Warmenhuizen, Oudkarspel en Harenkarspel,
in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 9 jrg. 1977, nr. 2, blz. 49-66.

GROOT, JAC.: Jannetje Visser-Roosendaal, vijfentwintig streekromans,
in: WFON, 44 (1977), blz. 99-103, geïll.

GROOT VAN EGMOND, J.: In de ban van de grenspalen,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 8, november, blz. 37-40, geïll.

GROOT VAN EGMOND, J.: Monumentenzorg in West-Friesland heeft veel haken en ogen,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 7, oktober, blz. 24-28, geïll.

HEUSDEN, G. H. VAN: Vissen op het Ijsselmeer betekent hard werken en niet anders willen,
in: Ruimte, 1e jrg. 1977, nr. 6, september, blz. 3-13, geïll.

HOUTZAGER, H. L.: Bernardus Paludanus, medicus binnen der stede Enchuysen,
in WFON, 44 (1977), blz. 136-144, geïll.

RUIMTE. Geef Noord-Holland de Ruimte. Maandelijks dieptebeeld van de provincie Noord-Holland.
1e jrg. 1977, nr. 1, april e.v.

RIJSWIJK, H.: Er is maar één, zegge één Jacob Blokker Pz.
in: WFON, 44 (1977), blz. 145-162, geïll.

SAAG, B. J. VAN DER: De archieven van de drie stemhebbende Westfriese steden: een schets van hun belang als historische bron. Verslag van een voordracht op 24-4-1976 te Enkhuizen,
in: GeWiNa. Mededelingen van het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen, 1976, nr. 38, blz. 15-19.

UREN-DAGEN-MAANDEN-JAREN. Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans: Benningbroek, Harenkarspel-Kalverdijk, Wadway, Wijdenes.
in: WFON. 44 (1977), blz. 3-6, met foto's.

VISSER, S. H.: De mens Hendrik Visser en zijn werk,
in: WFON, 44 (1977), blz. 65
N.B. Zie ook onder Dialekt.

VOSKUIL, J. J.: Brandt Buys en de schim van Uilekema,
in: Volkskundig Bulletin, 1976, 2e jrg. nr. 2, blz. 18-28.
N.B. over Noord-Hollandse boerderijbouw.

VRIES, E. C. DE: Kroniek van West-Friesland. Van 1 januari tot en met 31 december 1976,
in: WFON, 44 (1977), blz. 179-198, geïll.

WIJKER, W.: Onze omgeving. Uit de kroniek van Huisduinen tot Sint Pancras en van Petten tot Winkel. 1977,
136 blz. geïll. Uitgebreide heruitgave van 1899.

Bibliografie

KÖLKER, A. J.: Bibliografie van West-Friesland 1976,
in: WFON, 44 (1977), blz. 199-204.

RENTENAAR, R.: Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1976 (met aanvullingen uit voorgaande jaren).
in: Holland, Regionaal-Historisch Tijdschrift, 9 jrg. 1977, blz. 114-140.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.