Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1977 » Pagina 199

Bibliografie van West-Friesland 1976

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 44e bundel, pagina 199.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1977.
Auteur: Dr. A. J. Kölker.

Behalve de mij bekende titels van 1976 geeft deze bibliografie weer enige aanvullingen over vorige jaren. Jammer genoeg verscheen in 1976 geen Alkmaars Jaarboekje, zodat we dit keer niet kunnen verwijzen naar het bibliografisch overzicht voor de geschiedenis van Alkmaar en omstreken, zoals we dat tot nu toe gewoon waren te doen. Wel willen we voor de geschiedenis van Noord-Holland in het algemeen en voor de hier niet behandelde streken weer verwijzen naar de zeer uitvoerige bibliografie van drs. R. Rentenaar in het tijdschrift Holland, hieronder nog eens uitdrukkelijk vermeld onder de kop Bibliografie.
Overigens moge ik hier aan allen die mij voor de samenstelling van dit overzicht de nodige tips gaven mijn dank brengen, in het bijzonder en met name echter aan ir. C. Koeman voor zijn hulp en vele inlichtingen.

Algemene werken

BOOY, C.: Het 'Lakemanfonds': traditie die stand houdt, in:
in: WFON, 43 (1976) 154-157, geïll.

GERRITSE, P.: Verscholen in Noord-Holland. Vijftien losse dorpsschetsen.
Hensbroek, z.j. (1976), 131 blz. met tekeningen van H. Tol.

KRANENBURG, F. J., e.a.: Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas.
Amsterdam 1976, 158 blz., geïll.
N.B. blz. 44-49: W. F. G. Wiese: West-Friesland.

MOLEN, S. J, VAN DER: De Landelijke bouwkunst in het Hollands Noorderkwartier,
in: Neerlands Volksleven, 24 (1975) nr. 4, blz. 205-209.

EEN MONUMENT op de Westfriesche Omringdijk, 1 november 1975,
in: WFON, 43 (1976) 7-20, geïll.
bevat: Toespraak van voorzitter V. J. Nobel, blz. 8-12; West-Friesland en zijn omringdijk, rede van mr. F. J. Kranenburg, blz. 12-14; Kroniek van de Westfriese watersnoden 1464-1676, blz. 14-20.

RENTENAAR, R.: Vreemdelingen in de toponymie van Noordholland. Opmerkingen over toponymische vernoemingen in Noordholland,
in: Naamkunde, 7 (1975) nr. 1-2, blz. 127-146.

SIPMAN, A.: Molenbouw. Het staande werk van de bovenkruiers.
Zutphen, 1975, 551 blz. geïll.

SPRENGER, J. en V. VROOLAND: 'Dit zijn mijn beren', een politocologische studie naar de arbeidsverhoudingen bij de aanleg van het Groot Noordhollands kanaal, 1819-1825.
Amsterdam, 1975.

UREN-dagen-maanden-jaren, Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans: Oudorp, Tuitjenhorn, Twisk, Zwaagdijk.
in: WFON, 43 (1976) 3-6, met foto's.

VINK-SLUIS, M.: Langs oude Noordhollandse kerken. Waterland, West-Friesland en Texel.
1976, 64 blz. tekst en 96 foto's.

VRIES, E. DE: Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1975,
in: WFON, 43 (1976) 162-179, geïll.

Bibliografie

KÖLKER, A. J,: Bibliografie van West-Friesland 1975,
in: WFON, 43 (1976) 179-184.

RENTENAAR, R.: Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1975 (met aanvullingen uit voorgaande jaren),
in: Holland, Regionaal-Historisch Tijdschrift, 8 (1976) blz. 62-85.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.