Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1977 » Inhoud

Jaarboek 1977 (44)

[Blanco schutbladen ... I-III]
[Blanco pagina's ... IV-VI]
[Pagina's met advertenties ... VII-X]
[Blanco pagina ... XI]
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2]
[Uren-dagen-maanden-jaren] Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 3-6
[Benningbroek: de Oosterstraat ... 3]
[Kalverdijk ... 4]
[Wadway gezien vanuit het oosten ... 5]
[Wijdenes: de Dorpsstraat ... 6]
De geschiedenis van de IJdoorn en haar 150-jarige Engelenwake ... Alie Bording-Bakker (te Durgerdam) ... 7-17
Een oude zaadhandel in Lutjebroek ... Piet Kistemaker (te Andijk) ... 18-20
Iets over en uit de 'Kronijk van Wognum en onze familie' van Pieter Groot Dzn. (1800-1882) ... M. Hemmer (te Hilversum) ... 21-30
Ruim 100 jaar mechanische bemaling in het Ambacht van 'de Vier Noorder Koggen' ... W. Fehres ... 31-64
[Het verheugt de redactie-commissie ... Jan Pannekeet ... 65]
De mens Hendrik Visser en zijn werk ... Ir. S. H. Visser ... 65
Ons doumenei [ds Antoine Guillaume Pareau] ... Hendrik Visser (1882-1950) ... 66-71
Vijftig jaar 'Avondlicht' ... Peter Smit (te Alkmaar) 72-77
Hoorn's stadsbestuur in vroeger eeuwen ... Dr. Lucas van Hasselt (te Hoorn) ... 78-95
De doodslag van een Zwitserse deserteur op een Franse soldaat in 1799 in Langedijk ... Jan Zeeman ... 96-98
Jannetje Visser-Roosendaal, vijfentwintig streekromans ... Jac. Groot (te Alkmaar) ... 99-103
Jonkheer Pieter Opperdoes Alewijn: een 19e-eeuwse Westfriese volksvertegenwoordiger ... Pim Brieffies (te Haarlem) ... 104-107
De Weerepolder: de molen en de polder met zijn bewoners ... Jan Smit (te Winkel) ... 108-131lxxvii
't Kerstknoin ... Peter Ruitenberg (te Bovenkarspel) ... 132-135
Bernardus Paludanus medicus binnen der stede Enchuysen ... Dr. H. L. Houtzager ... 136-144
[Gedicht bij Paludanus' portret ... S. Ampling ... 137]
Er is maar één, zegge één Jacob Blokker Pz.: De geschiedenis van de 'Gebr. Blokker' ... Hans Rijswijk (te Hoorn) ... 145-162
De dodendeur van de stolpboerderij 'De Lindenplaats' te Westerblokker ... Fr. S. Kist-Tissot van Patot (te Westerblokker) ... 163-165lxxviii
Wieringen in enkele 14e eeuwse grafelijkheidsrekeningen ... J. T. Bremer (te Wieringerwaard) ... 166-175
Te gast bij ons genootschap: Stichting Brabants Heem ... A. D. Kakebeeke (vice-voorzitter Stichting 'Brabants Heem') ... 176-178
Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1976 ... Evert C. de Vries ... 179-198
[Westfriezinnen op het Binnenhof [met een zwartwitfoto waarop het D'66 Tweede Kamerlid Jan Terlouw wordt toegesproken ... 198]
Bibliografie van West-Friesland 1976 ... Dr. A. J. Kölker ... 199-204
UIT HET GENOOTSCHAP ... 205-242
[Titelpagina «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 205]
Bestuur en commissies ... 206-207
Ledenlijst van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 208-224
Historische boerderij in Zuid Scharwoude gered [naar gegevens, verzameld door de heer J. Zeeman te Langedijk] ... Volkert J. Nobel (voorzitter, te Alkmaar) ... 225-226lxxix
Jaarverslag van de secretaris over 1976 [... H. J. Avis (te Hoorn)] ... 227-231
Jaarverslag van de penningmeester [... P. A. van der Lee (te Berkhout)] ... 232-235
Jaarverslagen van de diverse commissies ... 236-242
[Stichting 'Westfriese Families' (de commissie voor Westfriese genealogie) ... P. A. Boon ... 236]
[Commissie voor Landelijk Schoon ... J. J. Visman ... 236-238]
[Stichting 'De Westfriese Molens' ... Ing. C. H. Silver ... 238]
[Commissie tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi ... S. Metselaar-Bloothoofd ... 238-239]
[Commissie voor Westfriese klederdracht ... A. G. Peetoom-Nobel ... 239-240]
[Commissie voor buitenlandse excursies: Met "Oud West-Friesland" naar Engeland ... Bert Kölker ... 241-242]
WESTFRIESE OUDHEDEN XVII (1977): Mededelingen van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 243-270
[Titelpagina «WESTFRIESE OUDHEDEN XVII (1977)» ... 243]
Schagen - Haringhuizerweg: Vondsten uit oud-Friese tijden en de late Middeleeuwen ... A. Schermer (te Schoorl) ... 244-250
Karolingisch Medemblik: De vroeg Middeleeuwse sporen aan de Schuitenvoerderslaan ... J. C. Besteman (te Westzaan) ... 251-270
[Herkomst van de afbeeldingen ... 271]
[Blanco pagina ... 272]
[Blanco schutbladen ... 273-274]
[Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «NOORDHOLLANDSCHE van 1816» ... 276]

lxxvii Bepaaldelijk p. 110: 1692 C. Hooghtwout tot Alkmaar komt voor koop en leverantie van een nieuwe roed f.70.-.-; 1693 C. Hooghtwout, houtcooper tot Alkmaar, voor inkoop van een nieuwe as en een molenroed f.212.-.-; p. 111: 1694 C. Hooghtwout, voor inkoop van hout voor een nieuwe waterloop f.285.-.-; 1697 C. Hooghtwout, voor een nieuw vangstuk f.8.8.-; 1699 Hendrik Hooghtwout, voor een molenroed f.50.4.-; 1701 Hendrik Hooghtwout, houtcooper tot Alkmaar voor de leverantie van een wateras als anders f.48.4.-.
lxxviii Zie over de «dodendeur» L. Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. Een omvangrijk documentatiewerk over de Westfriese boerderij met zijn typische pyramidale dak (Stichting Historisch Boerderij-onderzoek), Arnhem 1974, ISBN 907010301X, p. 475, 476, 481. Volkert J. Nobel, Bruid als enige door voordeur. "Alleen een dode en een bruid gaan de voordeur uit", in: West-Frieslands Oud en Nieuw 59 (1992), p. 101. Ariaan Koster en Anny J. Koster-Donker (te Oosterblokker), Verkaveling bracht 'een stukje boerenhemel' in: West-Friesland Oud en Nieuw 68 (2001) 75-76, bepaaldelijk p. 75 met foto waarvan in het onderschrift staat: «De rouw- en trouwdeur in de stolpboerderij van de familie Koster in Oosterblokker». Ed Dekker, Hoeve Buitenrust in Blokker handhaaft de tijd van toen, in: West-Friesland Oud en Nieuw 70 (2003) 49-54, bepaaldelijk p. 50 met foto waarvan in het onderschrift staat: «De 'rouw- en trouwdeur' van Buitenrust.» Erik Mooij en Martien Hoogland, Een van de tien mooiste stolpen staat in Hoogwoud, in: West-Friesland Oud en Nieuw 70 (2003) 81-84, bepaaldelijk p. 82: «een deur voor 'rouw en trouw'».
lxxix Hierbij is sprake van timmerman C. Goedhart te Zuid-Scharwoude, die de boerderij heeft gered. Ook is er sprake, op p. 226, van een Pro Patria vuurplaat.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1977 (44)

[Voorkant jaarboek]
[Pagina's met advertenties ... VII-X], VIII, IX, X
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2]
Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 3, 4, 5, 6
De geschiedenis van de IJdoorn en haar 150-jarige Engelenwake ... , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Een oude zaadhandel in Lutjebroek ... 18, 19, 20
Iets over en uit de 'Kronijk van Wognum en onze familie' van Pieter Groot Dzn. (1800-1882) ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Ruim 100 jaar mechanische bemaling in het Ambacht van 'de Vier Noorder Koggen' ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
De mens Hendrik Visser en zijn werk ... 65
Ons doumenei ... 66, 67, 68, 69, 70, 71
Vijftig jaar 'Avondlicht' ... 72, 73, 74, 75, 76, 77
Hoorn's stadsbestuur in vroeger eeuwen ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
De doodslag van een Zwitserse deserteur op een Franse soldaat in 1799 in Langedijk ... 96, 97, 98
Jannetje Visser-Roosendaal, vijfentwintig streekromans ... 99, 100, 101, 102, 103
Jonkheer Pieter Opperdoes Alewijn: een 19e-eeuwse Westfriese volksvertegenwoordiger ... 104, 105, 106, 107
De Weerepolder: de molen en de polder met zijn bewoners ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 110, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
't Kerstknoin ... 132, 133, 134, 135
Bernardus Paludanus medicus binnen der stede Enchuysen ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Er is maar één, zegge één Jacob Blokker Pz. ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
De dodendeur van de stolpboerderij 'De Lindenplaats' te Westerblokker ... 163, 164, 165
Wieringen in enkele 14e eeuwse grafelijkheidsrekeningen ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Te gast bij ons genootschap: Stichting Brabants Heem ... 176, 177, 178
Kroniek van West-Friesland 1976 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Bibliografie van West-Friesland 1976 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204
[Titelpagina «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 205]
Bestuur en commissies ... 206, 207
Ledenlijst ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Historische boerderij in Zuid Scharwoude gered ... 225, 226
Jaarverslag van de secretaris ... 227, 228, 229, 230, 231
Jaarverslag van de penningmeester ... 232, 233, 234, 235
Jaarverslagen van de diverse commissies
[Stichting 'Westfriese Families' (de commissie voor Westfriese genealogie) ... 236]
[Commissie voor Landelijk Schoon ... 236, 237]
[Stichting 'De Westfriese Molens' ... 238]
Commissie tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi ... 238]
[Commissie voor Westfriese klederdracht ... 239, 240]
[Commissie voor buitenlandse excursies: Met "Oud West-Friesland" naar Engeland ... 241, 242]
[Titelpagina «WESTFRIESE OUDHEDEN XVII (1977)» ... 243]
Schagen - Haringhuizerweg: Vondsten uit oud-Friese tijden en de late Middeleeuwen ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
Karolingisch Medemblik: De vroeg Middeleeuwse sporen aan de Schuitenvoerderslaan ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
[Herkomst van de afbeeldingen ... 271]
[Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «NOORDHOLLANDSCHE van 1816» ... 276]

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.