Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1976 » Pagina 179-180

Bibliografie van West-Friesland 1975

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 43e bundel, pagina 179-180.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1976.
Auteur: Dr. A. J. Kölker.

Misschien is het goed nog eens te zeggen, dat het de bedoeling van deze rubriek is onze lezers zo snel mogelijk te informeren over de laatst verschenen boeken en tijdschriftartikelen betreffende West-Friesland. Mochten er nog uitgaven onvermeld gebleven zijn, dan verzoeken we iedereen die dat merkt even een berichtje door te sturen, opdat in het overzicht volgend jaar tevens de nodige aanvullingen gegeven kunnen worden. Een bijzonder woord van dank gaat ook dit jaar weer uit naar ons lid ir. C. Koeman voor zijn vele inlichtingen.

Voor boeken en tijdschriftartikelen betreffende Alkmaar verwijzen we weer naar het bibliografisch overzicht in Alkmaars Jaarboekje en voor de werken over de geschiedenis van Noord-Holland in het algemeen en de hier niet behandelde streken naar de uitstekende bibliografie van drs. R. Rentenaar, welke jaarlijks verschijnt in het tijdschrift Holland. Beide overzichten vermelden we hier onder de kop Bibliografie.

Algemene werken

BORGER, G. J.: De Veenhoop. Een historisch-geografisch onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland.
Amsterdam, 1975, 242 pag. geïll., uitslaande kaart.

EDELMAN, T.: Bijdrage tot de historische geografie van de Nederlandse kuststrook.
's-Gravenhage, 1974.

FOX, J.: Mr. Avis van der Mieden, heer van Opmeer (1726-1793). Glans en schaduw van een regentenleven,
in: Alkmaars Jaarboekje, 1974, no. 10. Alkmaar, 1975, blz. 114-132.

GEUS, J. P.: Enkele bijzonderheden uit het leven van Gijsbertus Blankendaal, chirurgijn te Noord-Scharwoude van 1714-1722,
in: WFON, 42 (1975) 113-116.

HEERES, W. G.: 700 Jaar Amsterdam en West-Friesland,
in: WFON, 42 (1975) 7-19, geïll.

HEIDE, G. van der: De Zuiderzee; van land tot water, van water tot land.
Haren, 1974, 129 blz., geïll. (Triangelreeks).

KISTEMAKER, P.: Een schip van baileg,
in: Westfriese Families, 16 (1975) 56-57.

PANNEKEET, J.: Dut en Dat. Over Noordhollandse (bij- } namen van plaatsen en van derzelver bewoners,
in: WFON, 42 (1975) 26-35.

PONS, L. J. en M. F . VAN OOSTEN: De bodem van Noordholland. Toelichting bij blad 5 van de bodemkaart van Nederland 1: 200.000.
Wageningen, 1974, 193 blz., geïll. en kaart.

UREN - dagen - maanden - jaren. Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans:
Winkel, Wognum, Ursem, Opmeer, in: WFON,42 (1975) 3-6, foto's.

VEENHUYZEN, C. L. Th.: Kleine en merkwaardige wetenswaardigheden uit een privéarchief,
in: WFON, 42 (1975) 164-169.

VRIES, E. DE: Kroniek van West-Friesland. 1 januari tot 31 december 1974,
in: WFON, 42 (1975) 174-186, geïll.

Bibliografie

KÖLKER, A. J.: Bibliografie van West-Friesland 1974,
in: WFON, 42 (1975) 187-190.

LITERATUUR betreffende Alkmaar,
in: Alkmaars Jaarboekje, 1974, nr. 10, Alkmaar, 1975, blz. 189.

RENTENAAR, R.: Regionaal-historische bibliografie van Holland over 1974 (met aanvullingen uit voorgaande jaren),
in: Holland, Regionaal-Historisch Tijdschrift, 7 (1975) 381-402.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.