Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1974 » Pagina 198

Bibliografie van West-Friesland 1973

Archeologie

DEKKER, L. W., H. A. HEIDINGA en M. D. DE WEERD: Hauwert (Wervershoof),
in: Nieuwsbulletin van de Koninkl. Ned. Oudheidkundige Bond, 1973, nr. 3, *46-*47.

HALBERTSMA, H.: Hem,
in: Nieuwsbulletin v. d. Koninkl. Ned. Oudheidkundige Bond, 1972, nr. 10, *122-*123.

LUNSINGH SCHEURLEER, D. F.: In Enkhuizen gevonden scherven,
in: Uit het Peperhuis, 1973, nr. 3, 16 blz., geïll.
METZ, W. A.: Aartswoud,
in: Informatie Pre- en Protohistorie, 1972, nr. 4, blz. 8-9.

MODDERMAN, P. J. R.: Hoogkarspel,
in: Nieuwsbulletin v. d. Koninkl. Ned. Oudheidkundige Bond, 1972, nr. 11, *134-*135.

SCHERMER, A.: Geestmerambacht IV. Verhaal over archeologische vondsten en bodemkundige waarnemingen gedaan tijdens de herverkavelingswerken in de blokken 1970, 1971 en 1972 met tekeningen van de schrijver,
in: WFON, 40 (1973) 245-264, en 1 krt.

SCHERMER, A.: Twee stenen bijlen uit West-Friesland (betreft Spanbroek en Aartswoud),
in: Westerheem, tweemaand. orgaan v. d. Archeologische Werkgemeenschap in Nederland, 22 (1973) 15-19, met 2 tekeningen.

Kartografie

LINDEN, J. A. VAN DER: Topografische en militaire kaart van het koninkrijk der Nederlanden.
Bussum, 1973, 80 blz., geïll.

Kunst en Folklore

BERG, H. M. VAN DEN: De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII: De provincie Noordholland. Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen.
Arnhem 1971, 285 blz. en 136 pl.
(ongewijzigde herdruk van 1955).

KRUISSINK, G. R.: Herdenkingstentoonstelling J. E. van de Wetering de Rooy (1877-1972) in Enkhuizen,
in: Uit het Peperhuis, 1973, nr. 2, blz. 33-37, geïll.

MOLEN, S. J. VAN DER: Klederdrachtpaneeltjes uit omstreeks 1550, een herwonnen documentatie,
in: Antiek, tijdschrift voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid, 7e jrg., april 1973, nr. 9, blz. 621-644, geïll.

SMIT, P.: Wijdenes: dorp met een kantklos-traditie,
in: WFON, 40 (1973) 168-173, geïll.

VROOM, U. E. E.: Het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum,
in: Spiegel Historiael, Maandblad voor geschiedenis en archeologie, 8 (1973), 158-164, geïll.

VROOM, U. E. E.: Enkele mededelingen over de ontwikkeling van het buitenmuseum,
in: Uit het Peperhuis, 1973, nr. 3, blz. 7-9, geïll.

WAARDENBURG, H.: Kappen, kapers en kornetten. Hoofdtooi uit het Zuiderzeegebied,
in: Uit het Peperhuis, 1973, nr. 2, blz. 1-32, geïll.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.