Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1974 » Pagina 195

Bibliografie van West-Friesland 1973

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 41e bundel, pagina 195.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1974.
Auteur: Dr. A. J. Kölker.

Ook deze bibliografie geeft weer enige aanvullingen over 1971 en 1972. Tevens heb ik in tegenstelling tot de vorige jaren op veler verzoek enige van de voornaamste werken over Alkmaar opgenomen. Voor de kleinere artikelen volsta ik echter met de verwijzing naar de bibliografie in het Alkmaars Jaarboekje 1972, dat in het afgelopen jaar verscheen.
Mag ik nogmaals een dringend beroep doen op alle lezers en vooral schrijvers om mij of de redactiesecretaris de titels van artikelen en boeken door te geven, wanneer deze voor de kennis van West-Friesland van belang kunnen zijn? Allen die mij ditmaal bij de samenstelling van deze bibliografie geholpen hebben zeg ik hierbij mijn uitdrukkelijke dank.

Algemene werken

BOSSCHER, PH. M. e.a.: Het hart van Nederland, steden en dorpen rond de Zuiderzee.
Bussum 1973, 228 blz. geïll.

DEKKER, L. W.: Daliegaten in Noord-Holland
in: Mededelingen van de Stichting voor Bodemkartering. Boor en Spade, Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem in Nederland, nr. 18, Wageningen 1972, blz. 115-126, geïll.

DEKKER, L. W., W. J. M. VAN DER VOORST m.m.v. H. J. M. ZEGERS: De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied 'De Westerkogge'.
Wageningen 1971, Rapport nr. 862, 50 blz. met krtn.

GEUS, J. P.: De schansen te Schoorldam en Krabbedam als onderdeel van de verdediging van Westfrieslands westzijde in 1573 en daarna.
in: WFON, 40 (1973) 124-135.

GEUS, J. P.: Zij hielpen het Groot Noord-Hollandsch kanaal graven.
in: Gens Nostra - Ons Geslacht - Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, 27 (1972) 169-173 met 1 krt.

HURK, J. A. VAN DEN, en L. A. A. E. VAN EERDE: Binnenduinstrook Den Helder Hoek van Holland. Bodemgesteldheid en Bodemgeschiktheid.
Wageningen 1971, Rapport nr. 814, 66 blz. met krtn.

HURK, J. A. VAN DEN, en G. J. W. WESTERVELD: Toelichting bij de globale bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing van het gebied 'Binnenduinstrook' tussen Den Helder en Hoek van Holland.
Wageningen 1971, Rapport nr. 814a, 11 blz. met krt.

NOBEL, V. J. en FALLAUX, E.: Met het hoofd bij de Noordkop.
Amsterdam, 1972.

PERSMAN, J. R.: De bestuursorganisatie in West-Friesland en het Noorderkwartier vanaf de eerste vergadering van de Staten van Noord-Holland in 1573 tot en met 1795,
in: WFON, 40 (1973) 136-160, geïll.

SCHAIK, P. V.: Een Hollands portret. Wouter Sluis,
in: Holland, Regionaal-Historisch Tijdschrift, 5 (1973) 283-293, geïll.

SLUIS, H. J. VAN DER: Zestien jaar ruilverkavelen in Noord-Holland,
in: Terravisie, 1972, nr. 2, blz. 3-6.

TUENDER-NOBEL, C. N.: Het portret van koningin Anna Paulowna, gemalin van koning Willem II,
in: WFON, 40 (1973) 24-27, geïll.

TUENDER-NOBEL, C. N. en E. C. DE VRIES: Kroniek van West-Friesland,
in: WFON, 40 (1973) 182-194.

UREN-dagen, maanden-jaren. Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans: Oterleek, Venhuizen, Dirkshorn, Berkhout,
in: WFON,40 (1973) 4-7.

ZWAAN, J.: Oude tekeningen vertellen over: De zeven steden van Hollands Noorderkwartier,
Alphen a. d. Rijn, 2e druk 1972 (1e dr. 1969), 75 afb. met inl.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.