Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1973 » Pagina 197-198

Bibliografie van West-Friesland, 1972

Ekonomische geschiedenis

BONTEKOE, F.: Het platteland krijgt een ander gezicht,
in: WFON, 39 (1972) 116-121, geïll.

DEKKER, P.: De ramp met de Oostindiëvaarder 'Vrouwe Elisabeth Dorothea' te St. Maartenszee. De geruchtmakendste stranding op onze kust,
in: WFON, 39 (1972) 37-68, geïll.

DEKKER, P.: Walvisvaarders aan het Marsdiep,
in: Zeewezen, 1972.

DORLEIJN, P.: Botterbehoud,
in: Uit het Peperhuis, 1972, nr. 3, blz. 19-21, geïll.

EVERDIJK, J. A.: Een postmeester,
in: Voorouders en hun werk, onder redactie van G. L. Meesters e.a. Amsterdam, 1971, 79-86.

JONG, C. DE: Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart.
I: Grondslagen, ontstaan en opkomst, 1612-1642.
Pretoria, 1972, XI en 430 blz. (diss.), offset, geïll.

NOBEL, V. J.: Noordhollands zuivelhistorie,
in: WFON, 39 (1972) 81-100, geïll.

TANGELDER, F. B. M.: Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing, 1585-1602.
's-Gravenhage, 1972, XXVII en 300 blz. (R.G.P.)

WOUDE, A. M. VAN DER: Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw.
Wageningen, 1972, 3 delen, 857 blz. (diss.); tevens in: A. A. G. Bijdragen 16 van de Landbouwhogeschool te Wageningen en in: Apparaat voor de geschiedenis van Holland, nr. 4.

Openbaar vervoer

F. V. D. G.: Feestelijke opening stoomtram Hoorn-Medemblik,
in: Op de rails. Maandblad van de vereniging van belangstellenden in het spoor- en tramwezen, 40 (1972) 186-187, geïll.

KOK, J.: De stoomtram Wognum-Schagen,
in: Op de rails, 40 (1972) 179-183, geïll.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.