Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1972 » Pagina 148

Bibliografie van West-Friesland c.a. 1970-1971

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 39e bundel, pagina 148-160.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1972.
Auteur: Dr. A. J. Kölker.

Dr. A. J. Kölker

De toenemende belangstelling van regionaal onderzoek en de groeiende stroom publikaties heeft de wens doen ontstaan te komen tot een bibliografie van West-Friesland. Omdat de samenstelling daarvan een zeer tijdrovende zaak is, leek het de redaktie nuttig alvast van start te gaan en een helpende hand te bieden door middel van een bibliografie over 1970 en 1971. Deze kan dan zonder meer verwerkt worden in een volledige bibliografie van West-Friesland. Na het verschijnen kan jaarlijks een aanvulling in dit jaarboek gepubliceerd worden.
Deze bibliografie die nu voor u ligt heeft niet de pretentie van volledigheid. Volgend jaar hoop ik, de mij nu nog onbekende werken en artikelen, op te nemen.
Een kort woord over de opzet. De titels zijn verdeeld over verschillende onderwerpen. Het is denkbaar deze nog verder onder te verdelen. Dat zal ook noodzakelijk zijn naarmate de bibliografie groeit. Naast de werken van meer algemene aard of over West-Friesland (alfabetisch op schrijver) zijn de publikaties over een bepaalde plaats, over waterschappen en families alfabetisch geordend op het betreffende onderwerp.
Wat betreft de plaatselijke begrenzing van 'West-Friesland'. Deze staat centraal, doch randgebieden als de kop van Noord-Holland, Waterland en Wieringen heb ik gemeend ook te moeten opnemen. Alleen voor Alkmaar verwijs ik naar de bibliografie in het Alkmaarse Jaarboekje.
Voor de volledigheid heb ik tevens de artikelen uit ons jaarboek genomen. Om de tekst niet onnodig uit te breiden wordt West-Friesland Oud en Nieuw echter in verkorte vorm aangehaald: WFON. Evenals bij tijdschriftartikelen wordt ook hier het nummer van de jaargang, met het jaar tussen haakjes en de bladzijde zoveel mogelijk vermeld. 38 (1971) 95 betekent dus jaargang 38, 1971, blz. 95.
Hopenlijk vinden de lezers hier een helpende hand om zich snel op een bepaald gebied te kunnen oriënteren. Anderzijds doe ik een beroep op alle lezers en vooral de auteurs ons alle mogelijke informatie door te geven of bij de redaktie-sekretaris te melden. Voor deze bibliografie ben ik al bijzondere dank verschuldigd aan de heren C. Koeman en J. Zwaan.

 


Andere bibliografieën:
(De jaargangen '80-'98 en 2004 zijn in voorbereiding.)

'70/'71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04

Onderstaande jaargangen zijn als PDF beschikbaar.

'05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21

 


Hé, is dat Westfries?

323. Op carnaval had ie zich verkleed; hij zag er kakkelollig uit (potsierlijk, belachelijk, als 'n hansworst); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden 'm niet eens).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.