Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1971 » Inhoud

Jaarboek 1971 (38)

[Advertenties op schutbladpagina's ... I-III]
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2]
[Herkomst der afbeeldingen ... 3]
[Zwartwitluchtfoto van «De Streek» ... 4]
De ruimte in West-Friesland alleen op papier geordend? Enkele beschouwingen naar aanleiding van de vaststelling van het Streekplan voor West-Friesland-Oost [met tussen p. 8 en p. 9 een uitvouwbaar blad waarvan beide zijden zijn geïllustreerd met een landkaart van West-Friesland-Oost] ... Drs. Harry Schmitz ... [4 en] 5-14
Jo Daan: Dialect is tot verdwijnen gedoemd ... Volkert J. Nobel ... 15-18
Durp op stelte (Westfries tijdsbeeld uit de twintiger jaren) ... Jac. Broersen ... 19-29
Bij het afscheid van de Watersnoodleningen-1916 ... J. Bos Jzn. (te Alkmaar) ... 30-35
[Zwartwitfoto van «Jonge torenvalken» ... 36]
Chr. van Orden en C. Eyerman ... De broedvogels van West-Friesland ... [36 en] 37-45
[Zwartwitfoto van «De beide Schager messen, welke reeds in ons jaarboek 1969 getoond werden.» ... 46]
De messenmakerij in Schagen ... W. A. Forbes ... [46 en] 47-55
[Zwartwitfoto van «Van dorp tot stad. Heerhugowaard zoekt het niet alleen in de breedte (en de lengte), maar óók al in de hoogte.» ... 56]
Heerhugowaard ... G. Zoetmulder (te Heerhugowaard) ... [56 en] 57-71
[Uren-dagen-maanden-jaren] Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 72-75lxxi
[Sint Maarten met Nederlands hervormde kerk ... 72]
[Onderdijk ter hoogte van Nes 198 ... 73]
[Hoogkarspel ter hoogte van het centrum ... 74]
[Sijbekarspel met boerderij 'De Postgalei ... 75]
Buitendijkse perikelen: De Koekendijk in het midden van de achttiende eeuw ... H. Schoorl ... 76-89
Merkwaardigheden uit een achttiende-eeuws handschrift ... R. P. Goettsch ... 90-93
[Zwartwitafbeelding van een door «PANNEKEET» ondertekende tekening van «SCHELLINKHOUT» ... 94]
Westfriese plaatsnamen ... Jan Pannekeet ... [94 en] 95-102
Westfriese families ... Ir. C. Koeman ... 103-107
Het Timmermans-Gildehuisje te Hoorn ... H. Janse en S. de Jong (van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) ... 108-118
Nuuws uit de skeerwinkel ... Figaro (= J. van Zoonen, blijkens noot 1 op p. 123) ... 119-123
Te gast bij ons Genootschap: Streekmuseum het Hof van Assendelft ... N. Waller-de Wolff (te Heinenoord in de Hoeksche Waard) ... 124-126
Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot 31 december 1970 ... C. N. Tuender-Nobel ... 127-141lxxii
[Blanco pagina ... 142]
WESTFRIESE OUDHEDEN XIII (1971): Mededelingen van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 143-160 [met een kaartbijlage bevestigd aan p. 161]
[Titelpagina «WESTFRIESE OUDHEDEN XIII (1971)» ... 143]
Geestmerambacht III [met tussen p. 152 en p. 153 een uitvouwbaar blad waarvan een zijde is geïllustreerd met «Afb. 7»] ... A. Schermer ... 144-160 [met een kaartbijlage bevestigd aan p. 161]
UIT HET GENOOTSCHAP ... 161-200
[Titelpagina «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 161]
An de lede ... D. Breebaart (presedent [=voorzitter]) ... 162
Bestuur en commissies ... 163-165
Ledenlijst van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 166-185
Jaarverslag van de secretaris over 1970 [... H. J. Avis (te Medemblik)] ... 186-190
Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1970 ... K. Visser-Molenaar (secretaresse, te Hem) ... 191
Jaarverslag van de penningmeester [... W. A. van Doorninck] ... 192-195
Met 'Oud West-Friesland' naar Bretagne van 31 augustus - 9 september 1970 ... C. N. Tuender-Nobel ... 196-198
Jaarverslag van de Hoofdtooicommissie over 1970 ... S. Metselaar-Bloothoofd ... 199-200
Jaarverslag van de Commissie voor Landelijk Schoon over 1970 ... J. J. Visman (secretaris) ... 200
Jaarverslag van de commissie voor Westfriese Klederdracht over 1970 ... D. Schuijtemaker ... 200
[Advertenties op schutbladen ... 201-207]
[Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «NOORDHOLLANDSCHE van 1816» ... 208]

lxxi Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans, in: West-Frieslands Oud en Nieuw 38 (1971), p. 72-75, bepaaldelijk p. 73 waar twee zwartwitfoto's zijn afgebeeld waarvan het onderschrift (van de bovenste foto) en het bovenschrift (van de onderste foto) respectievelijk luiden: «Onderdijk (gemeente Wervershoof) omstreeks 1930. Het onderpad aan de zijde van de Nes. Het tweede huis van links is Nes 198, nu bewoond door de familie P. Lakeman.» «Onderdijk anno 1971. De dijk is afgegraven, het onderpad is verdwenen. Een brede verkeersweg met aan beide kanten een ventweg is er voor in de plaats gekomen. Het is er ruimer geworden.»
lxxii C. N. Tuender-Nobel, Kroniek van West-Friesland. Van 1 januari 1970 tot 31 december 1970, in: West-Frieslands Oud en Nieuw 38 (1971), p. 127-141, bepaaldelijk p. 141 waar staat: «21 december Wervershoof. Oud-burgemeester Reynen en dijkgraaf mr. Kamp van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier openen de reconstructie van de Onderdijk. In anderhalf jaar is de oude zeedijk afgegraven, die door de aanleg van de Nesedijk overbodig was en het verkeer hinderde. Het was de laatste officiele handeling van dijkgraaf mr. Kamp, die per 31 december afscheid nam. Zijn opvolger is burgemeester S. Schagen van Schermer.»


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.