Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1969 » Inhoud

Jaarboek 1969 (36)

Ongepagineerde voorkant ... I
Ongepagineerde, met advertenties gevulde, achterkant van de voorkant ... II
Ongepagineerde blanco schutbladpagina's ... III-IV
Titelpagina ... 1
Opgave van de «INHOUD» ... 2-3
Inhoudsopgave van «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 3
Op gave van de «Herkomst der afbeeldingen» ... 3
Foto van toren van de Ned.-Herv. Kerk te Schagen, gezien vanuit het zuiden, vanaf het kasteelterrein ... 4
Schagen, gewoon een fijne, gezellige plaats ... Volkert J. Nobel (te Alkmaar) ... 5-11
Het ontstaan van de gemeente Anna Paulowna ... Mr. dr. H. J. Jonker Hzn./Mr Dr H. JONKER Hzn. (te Anna Paulowna) ... 12 en 13-22 met op p. 12 een afbeelding van een schilderij, waarvan het nevenschrift op p. 13 luidt: «Koningin Anna Paulowna»
Schager messen ... 22-23
Brandbestrijding in de loop der tijden ... R. P. Goettsch (te Schoorl) ... 24-36
't Is krimineel ... H. Schoorl (te Hillegom) ... 37-44
De zuidwestelijke grenzen van Friesland tussen 600 en 1150 ... Dr. G. Bakker (te IJsbrechtum) ... 45-57
De natuurmonumenten in het Noorderkwartier ... W. J. Resoort (te Alkmaar) ... 58 en 59-73
Johannes Martinus Messchaert ... Mieke Canneman (te Hoorn) ... 74 en 75-95
Rederijkers in West-Friesland ... J. Stapel (te Sijbekarspel) ... 86-108
Oude stadsimpressies ... H. A. Drost (te Haarlem) ... 109-112
Zô is 't net ... Jannie Ham-Dekker (te Wijdenes) ... 113-115
'De Snorrelhof' ... Jac. Bruin Kzn. (te Amsterdam) ... 116-121
Op verkenning in de Westfriese taaltuin ... Jan Pannekeet (te Alkmaar) ... 122-131
De Hervormde Kerk van Schermerhorn ... W. J. Driessen en D. P. van Wigcheren (te Groot-Schermer en Oudorp) ... 132 en 133-136
Diamanten jubileum in Opmeer ... M. Baks-King (te Opmeer) ... 137-138
Te gast bij ons genootschap: Openluchtmuseum 'De zeven Marken' te Schoonoord ... 139-142lxix
Kroniek van West-Friesland Van 1 januari tot en met 31 december 1968 ... C. N. Tuender-Nobel ... 143-152lxx
WESTFRIESE OUDHEDEN XII (1969): Mededelingen van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 153-192 met een kaartbijlage bevestigd aan p. 189
Titelpagina «WESTFRIESE OUDHEDEN XII (1969)» ... 153
Veenontginningen in West-Friesland ... Dr. J. K. de Cock ... 154-171
Geestmerambacht II ... A. Schermer ... 172-190 met een kaartbijlage bevestigd aan p. 189
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' over het jaar 1968 ... 191-192
UIT HET GENOOTSCHAP ... 193
Titelpagina «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 193
An de lede ... Breebaart (presedent = voorzitter) ... 194
Bestuur en commissies ... 195-197
Ledenlijst van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 198-214
Jaarverslag van de secretaris over 1968 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... 215-220
Westfriezendag in de Wieringermeer, 17 augustus 1968 ... F. Omta («Burgemeester van de Wieringermeer») ... 221-224
Jaarverslag van de penningmeester over 1968 ... W. A. van Doorninck (te Amsterdam) ... 225-229
Lijst van publicaties ... 230-231
Data en plaatsen van de 'Streekmiddagen': Plaats en jaar van de Streekmiddagen van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', die sedert 1951 geregeld in het voor- of najaar worden gehouden ... 232-233
Jaarverslag van de commissie voor Landelijk Schoon over 1968 ... J. J. Visman ... 234-235
Jaarverslag van de Hoofdtooicommissie over 1968 ... S. Metselaar-Bloothoofd ... 236
Jaarverslag v. d. commissie Westfriese klederdracht over '68 ... T. A. Stam-Rol (voorzitster, te Stompetoren) ... 237-239
Jaarverslag v. d. commissie voor Westfriese genealogie over 1968 ... K. A. Visser-Molenaar (te Hem, secretaresse) ... 240
Met 'Oud West-Friesland' naar Normandië ... C. N. Tuender-Nobel (te Amsterdam) ... 241-242
Met 'Oud West-Friesland' naar Angers ... C. N. Tuender-Nobel (te Amsterdam) ... 243-244
Jaarverslag van de stichting 'De Westfriese Molen' ... W. J. Eek (secretaris-penningmeester) ... 245-246
Ongepagineerde, blanco, pagina's ... 247-248
Pagina's met advertenties ... 249-253
Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «NOORDHOLLANDSCHE van 1816» ... 254

lxix West-Frieslands Oud en Nieuw 36 (1969) p. 140-141: «Plaggenhut in Schoonoord».
lxx C. N. Tuender-Nobel, Kroniek van West-Friesland Van 1 januari tot en met 31 december 1968, in: West-Frieslands Oud en Nieuw 36 (1969) 143-152, bepaaldelijk p. 146 waar staat: «29 april» «Alkmaar bij zijn afscheid als pastoor en deken van Alkmaar wordt Mgr. J. Th. M. Kraakman benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau en tot geheim Kamerheer van Paus Paulus VI.»

 


Hé, is dat Westfries?

573. M'n ouwe bromfiets moet opgeruimd worden. Elke dag zit ik er aan te madderen of: medderen (knoeien, klungelen, inspannend werken).
Dat gemadder moet nu 'ns uit zijn (dat moeilijke werk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.