Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1968 » Pagina 45-46

Een andere wereld: 'De Meer' (1/5)

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 35e bundel, pagina 45-54.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1968.
Auteur: Ir. H. H. de Haan.

Vanwaar men ook de Meer binnenkomt, men merkt het, het is er anders. Heel duidelijk is dat, als men de E 10 volgt. Uit het zuiden komende ziet men hoe de weg, bevrijd van 't moeizaam volgen van de lijnen van het oude land, plots vrij door het bestaande verder koerst. Men voelt het, deze weg wil niets te maken hebben met het land rondom hem heen. Hij is van een andere orde, een orde die geen contact kan onderhouden met de weilanden en bomen, de boomgaarden, huizen of boerderijen aan weerszijden. Getracht is wel hem bij dit land te laten passen, hij gaat gekleed in de beplanting van de streek, maar iets onwennig blijft het trachten. Hij is hier vreemd, hoort ergens anders thuis, een andere tijd, hij is product van een jonge generatie. Dan voorbij Lambertschaag glijdt hij door de poort en wordt het duidelijk dat hij hoort bij het land erachter, dat is zijn tijdgenoot. Het is een groot, ruim en toch niet al te open land, geen aaneenrijging meer van alsmaar scheve sloten, littekens van de versnijding. De weg ligt ingepast en heel organisch opgenomen in een andere, een nieuwe en veel ruimere structuur.

Entree vanuit het zuiden
Entree vanuit het zuiden

Zo is het binnenkomen uit het Zuiden in de Wieringermeer, 'De Meer' voor hen die er thuis zijn. Het is de eerste van de IJselmeerpolders, de oudste en de kleinste tevens, maar niet de minste. Twintigduizend ha is hij groot en daarmee net iets groter dan de in het midden der 19de eeuw drooggemalen Haarlemmermeer, doch daarmee vergelijken kan men niet, want hij is mooier, duidelijk mooier.
Het is begonnen met de plannen van ir. G. Lely in 1891; dertig jaar later kwam de uitvoering van het eerste werk, het sluiten van het Amsteldiep, de geul tussen de vaste wal en Wieringen. In 1927 volgde de bouw van de Afsluitdijk, voltooid in 1932 met het dichten van het sluitgat in de 'Vlieter'
Met het inpolderen van 'De Meer' is daar niet op gewacht en dat ondanks de noodzaak in de nog niet afgesloten Zuiderzee zwaardere en daardoor duurdere dijken aan te leggen dan in een getijdenloos IJselmeer nodig zou zijn. In 1927 is met het bouwen van de dijk gestart, in 1930 was de polder leeg, de bodem van de zee kwam bloot, het was een kale en zeer natte vlakte.

Nadat een serie proeven was genomen is het Staatsbosbeheer in 1934 begonnen met het planten van meer dan zes miljoen struiken en bomen. In 1945 zou blijken dat het alleen de in die jaren opgedane ervaring was, die de oogst vormde van 11 jaar planten. Op 17 april 1945 bliezen de bezetters de dijk op. De polder liep vol en toen op 11 december van datzelfde jaar het land weer droog viel, was practisch al het geplante dood.
In 1947 is men toen opnieuw begonnen nadat in '46 het meeste dode materiaal was opgeruimd.

Op 1 januari 1942 was een regeling van kracht geworden waarbij het Staatsbosbeheer het bos in beheer en eigendom verkreeg. Om alles in één hand te houden en daardoor een zekere eenheid in de polder tot stand te brengen en tevens zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van één apparaat, werd ook het beheer van weg-, erf- en dorpsbeplantingen, die toebehoren aan het Heemraadschap, de Domeinen en de Gemeente, opgedragen aan het Staatsbosbeheer.
De Rijksweg en de Provinciale wegen: de Alkmaarse weg en de Schagerweg worden door de Rijks- en Provinciale Waterstaat beheerd en onderhouden, Staatsbosbeheer is hierbij adviseur.
Richtlijnen voor het beplanten vormden het beplantingsplan van het Staatsbosbeheer, opgesteld in 1932 en het Algemeen beplantingsplan dat speciaal voor de beplanting langs de wegen en tochten, op de erven en rond de dorpen, door prof. dr. ir. Bijhouwer in 1936 was opgemaakt in samenwerking met het Staatsbosbeheer.

 


Hé, is dat Westfries?

405. Ik ben bij m'n zus op de zuikerstikken geweest (op kraamvisite).
Stik (boterham). Stik-eten (brood-eten).
Stikkebordje (boterhambordje).
Stikkebuul (broodzak).
Hij blijft op stikken (hij blijft over, met brood). Gastestikken (extra lekkere boterhammen als voor gasten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.