Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1968 » Inhoud

Jaarboek 1968 (35)

[Ongepagineerde voorkant ... I]
[Ongepagineerde crème achterkant van de voorkant ... II]
[Ongepagineerde crème schutbladpagina's ... III-IV]
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2-3]
[«Herkomst der afbeeldingen» ... 4]
An de lede ... Breebaart (presedent = voorzitter D. Breebaart, te Hoogwoud) ... 5
De Wieringermeer ... Ir L. R. Dijkema (te Haarlem) ... [6 en] 7-34
Pionieren in de Wieringermeer ... Th. List (te Middenmeer) ... 35-44
Een andere wereld: 'De Meer' ... Ir. H. H. de Haan (te Haarlem) ... 45-54
Gerard Brandt en zijn 'Historie van Enkhuizen' (1666) ... 55-69 (te Amsterdam) ... [55 en] 56-70
Dirck Adriaensz Valcooch ... Jo Daan (te Amsterdam) ... 71-77
Boussu's gevangenschap te Hoorn (1573-1576) ... P. N. M. Boon (te Deventer) ... [78 en] 79-94
Bai Kees de Boer is alles even lekker! [Met op p. 96 een foto van bakker «Kees de Boer uit Wadway»] ... P. Th. van Kampen (te Hoorn) ... 95-101
Uit de historie der papier snij- en knipkunst ... C. A. van Waning-Mijnlieff (te Arnhem) ... [102 en] 103-116 Vereniging 'Medenblick' ... A. J. F. Koelen (te Medemblik) ... 117-118
Een manje op 't zee-ois! ... Piet Kistemaker (Andijk) ... 119-121
Kolhorn [Vrij bewerkt naar een scriptie van W. Ertsen te De Rijp door R. P. Gettsch] ... W. Ertsen (te De Rijp) ... [122 en] 123-127
Dirk Breed, schilder van de Noordkop ... D. P. van Wigcheren (te Oudorp) ... 128-133
Kroniek van West-Friesland Van 1 januari 1967 tot en met 31 december 1967 ... C. N. Tuender-Nobel ... 134-147.lxvii
Bestuur en commissies ... 148-150lxviii
Ledenlijst van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 151-167
Jaarverslag van de secretaris over 1967 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... 168-169
Jaarverslag van de commissie voor Landelijk Schoon over 1967 ... J. J. Visman (te Hoogkarspel) ... 172-173
Jaarverslag van de Hoofdtooicommissie over 1967 ... S. Metselaar-Bloothoofd ... 173
Jaarverslag van de penningmeester «van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' over het jaar 1967» ... W. A. van Doorninck (te Amsterdam) ... 174-178
Lijst van publicaties ... 179
Data en plaatsen van de Westfriezendagen van het Historisch Genootschap 'OUD WEST-FRIESLAND' ... 180
Jaarverslag van de commissie voor Westfriese klederdracht over 1967 ... T. M. Stam-Rol (te Stompetoren) ... 181-182
Jaarverslag van de commissie voor Westfriese genealogie over 1967 ... K. A. Visser-Molenaar (te Hem, secretaresse) ... 183
Jaarverslag van de Jongerencommissie over 1967 ... Cath. A. Boon-Langedijk (te Hengelo) en J. Breebaart (te Amsterdam) ...184
Met 'Oud West-Friesland' naar West-Vlaanderen ... C. N. Tuender-Nobel (te Amsterdam) ... 185-186
Merklap van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' [met een zwartwitfoto van de merklap met de initialen van C. N. Tuender-Nobel uit Amsterdam («CT.N») en gedateerd «AD 1967» ... 187
Papierknippen ... J. de Jong-Brouwer (te Sneek) ... 188-189
De Stichting 'De Westfriese Molens' ... Mr. A. Calisch (te Bennebroek) ... 190
WESTFRIESE OUDHEDEN XI (1968) Mededelingen van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 191-244
Opgravingen te Hoogkarspel (V) ... J. A. Bakker, Ph. J. Woltering en W. J. Manssen ... [192 en] 193-199
[Blanco pagina ... 200]
Opgravingen bij Medemblik ... 201-210
[Blanco pagina ... 211]
Geestmerambacht ... A. Schermer ... [212 en] 213-228
De gotische aanbouw van het Witte Kerkje te Heiloo ... J. K. Haalebos ... 229-242
Jaarverslag van de archeologische werkgroep 'West-Friesland' over het jaar 1967 ... K. Bant (secretaris, te Schellinkhout) ... 243-244
[Ongepagineerde crème pagina met twee advertenties ... 245]
[Ongepagineerde crème pagina met vier advertenties ... 246
[Ongepagineerde crème schutbladpagina's met vier advertenties ... 247-249]
[Ongepagineerde achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche van 1816 Oudkarspel» ... 250]

lxvii C. N. Tuender-Nobel, Kroniek van West-Friesland Van 1 januari 1967 tot en met 31 december 1967, in: West-Frieslands Oud en Nieuw 35 (1968), p. 134-147, bepaaldelijk p. 142 waar onder meer staat: «17 september Bergen. De auteur Anthony van Kampen ontvangt op het raadhuis de onderscheiding Ridder in de orde van St. Sylvester voor zijn werk ten behoeve van de melaatsen in het Amazonegebied, waar pater Jan de Vries werkt en waarover Van Kampen het boek schreef: 'Het land dat God vergat'.»
lxviii Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' (ed.), Bestuur en commissies, in: West-Frieslands Oud en Nieuw 35 (1968), p. 148-150, bepaaldelijk p. 148 waar staat: «Bestuur» «P. Th. VAN KAMPEN, Hoorn, Wilhelminalaan 2a (0 2290-4746) aftr. 1968 benoemd 1958»; bepaaldelijk 149 waar staat: «Commissie van redactie voor het jaarboek 1968» «P. Th. VAN KAMPEN, Hoorn, Wilhelminalaan 2a (0 2290-4746), 1e secretaris.»


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1968 (35)

Voorzijde jaarboek
Aan de leden [inlegvel]
Titelpagina ... 1
Inhoud ... 2, 3
[Herkomst der afbeeldingen] ... 4
An de Lede ... 5
Foto: De Wieringermeer, een rijke polder ... 6
De Wieringermeer ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Pionieren in de Wieringermeer ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Een andere wereld: 'De Meer' ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Afbeelding: Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen ... 55
Gerard Brandt en zijn 'Historie van Enkhuizen' (1666) ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Dirck Adriaensz Valcooch ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
Afbeelding: Bossu ... 78
Boussu's gevangenschap te Hoorn (1573-1576) ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Bai Kees de Boer is alles even lekker! ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
Afbeelding: Willem II in Purmerend (afb. 3) ... 102
Uit de historie der papier snij- en knipkunst ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Vereniging 'Medenblick' ... 117, 118
Een manje op 't zee-ois! ... 119, 120, 121, 122
Kolhorn ... 123, 124, 125, 126, 127
Dirk Breed, schilder van de Noordkop ... 128, 129, 130, 131, 132, 133
Kroniek van West-Friesland 1967 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Bestuur en commissies ... 148, 149, 150
Ledenlijst ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
Jaarverslag van de secretaris ... 168, 169, 170, 171
Jaarverslag commissie landelijk schoon ... 172
Jaarverslag hoofdtooi-commissie ... 173
Jaarverslag van de penningmeester ... 174, 175, 176, 177, 178
Publicaties ... 179
Data en plaatsen van de Westfriezendagen ... 180
Jaarverslag commissie Westfriese klederdracht ... 181, 182
Jaarverslag commissie Westfriese genealogie ... 183
Jaarverslag Jongeren-commissie ... 184 Met 'Oud West-Friesland' naar West-Vlaanderen ... 185, 186
Merklap van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 187
Papierknippen ... 188, 189
De Stichting 'De Westfriese Molens' ... 190
WESTFRIESE OUDHEDEN XI [Titelpagina] ... 191
Afb. 1 De werkputten 19-21,gezien vanaf de fototoren in het Zuiden. ... 192
Opgravingen te Hoogkarspel V ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Opgravingen bij Medemblik ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Afb. 1. Verspreidingskaartje der genoemde vondsten. ... 212
Geestmerambacht ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 319, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
De gotische aanbouw van het Witte Kerkje te Heiloo ... 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Jaarverslag van de archeologische werkgroep 'West-Friesland' over het jaar 1967 ... 243, 244
[Twee advertenties ... 245]
[Vier advertenties ... 246]
[Vier advertenties ... 247]
[Vier advertenties ... 248]
[Vier advertenties ... 249]
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche van 1816 Oudkarspel» ... 250]

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.