Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1967 » Inhoud

Jaarboek 1967 (34)

Voorkant Jaarboek 1967 (34e jaargang) [Blanco schutbladpagina's ... I-III]
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2-3]
[Herkomst der afbeeldingen ... 4]
An de lede ... D. Breebaart, presedent ... 5-6
Floris Butter ... D. Breebaart, voorzitter ... 7
De Noordhollandse kap ... J. Duyvetter ... 8-29
De Langedijk ... Maarten Kuiper ... 30-34
Waterstaat en waterschappen in het Geestmerambacht ... H. J. Avis ... 35-73
Geestmerambacht 'op de schop' ... W. Middelbeek ... 74-78
De merk- en letterlappen ... A. Meulenbelt-Nieuwburg ... 79-85
De Westfriese Omringdijk ... C. Koeman ... 86
De dijkdoorbraak in Scharwoude in 1675 en een tot nog toe onbekende kaart van Dirk Pietersz. Abbestee van de dichting van dit gat ... H. Schoorl ... 100-108lxvi
De Wijzend door de Vier Noorder Koggen ... C. Ruyterman ... 109-113
Kolven ... een boeiende sport ... P. Th. Van Kampen ... 114-120
De Nijenburg natuurmonument ... J. Th. Balk ... 121-127
Het putje van Heiloo ... Nicolaas Beets ... 128
Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1966 ... C. N. Tuender-Nobel ... 129-141
Rebus, afkomstig uit de tapkast van het Hoornse Veerhuis aan de Dubbele Buurt te Hoorn, thans in het Westfries Museum (Cat. H 10a) ... 142
UIT HET GENOOTSCHAP 143-182
'Weduwehuisjes te Medemblik' Tweede prijs fotowedstrijd 1966 ... 144
Bestuur en commissies ... 145-147
Ledenlijst ... 148-163
Jaarverslag van de secretaris over 1966 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... 164-167
Jaarverslag van de commissie voor Landelijk Schoon over 1966 ... J. J. Visman ... 168-169
Jaarverslag van de penningmeester: Financiële jaaroverzichten over het jaar 1966 ... W. A. van Doorninck (te Amsterdam) ... 170-174
Jaarverslag van de Hoofdtooicommissie over 1966 ... D. Schuijtemaker (te Grosthuizen) ... 175-177
Jaarverslag van de commissie voor Westfriese klederdracht over 1966 ... T. M. Stam-Rol ... 178
Jaarverslag van de commissie voor Westfriese genealogie ... K. A. Visser-Molenaar (te Hem) ... 179
Jaarverslag van de Jongerencommissie over 1966 ... Cath. A. Langedijk (te Amsterdam) ... 180
Opnieuw met 'Oud West-Friesland' naar Parijs ... C. J. van der Oord ... 181-182
WESTFRIESE OUDHEDEN X (1967) Mededelingen van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... M. D. de Weerd (redactie) ... 183-230
Herinneringen bij 12½ jaar Archeologische Werkgroep Naar aanleiding van het aftreden van de heer J. Ottenbros als secretaris van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland', een functie door hem gedurende 12½ jaar op voorbeeldige wijze vervuld ... A. E. van Giffen ... 185-188
Sporen van Germaanse bewoning te Schagen ... J. K. Haalebos ... 189-199
Een vuurstolp uit Schagen ... J. K. Haalebos ... 200-201
Opgravingen te Hoogkarspel IV: Het onderzoek in 1966 van vindplaats F ten ZW van het Medemblikker Tolhuis (voorlopige mededeling) ... J. A. Bakker/W. H. Metz ... 202-228
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 'West-Friesland' over het jaar 1966 ... J. Ottenbros ... 229-230
WESTFRIES MUSEUM 233-244
Jaarverslag 1966 ... Drs T. R. Mulder ... 233
Bijlage I: Aanwinsten 1966 ... Drs T. R. Mulder ... 239
Bijlage II: Bezoek en gebruik van het museum in 1966 ... Drs T. R. Mulder ... 243

lxvi Bepaaldelijk p. 107: de heer Hoochtwoud, dijkgraaf van Wieringen A.D. 1675.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1967 (34)

Voorzijde jaarboek
Titelpagina ... 1
Inhoud ... 2, 3
Aan de leden [inlegvel]
[Herkomst der afbeeldingen] ... 4
An de Lede ... 5, 6
Floris Butter ... 7
Foto: Vrouw met Westfriese kap... 8
De Noordhollandse kap ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
De Langedijk ... 30, 31, 32, 33, 34
Waterstaat en waterschappen in het Geestmerambacht ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Kaart van het gebied van het Geestmerambacht
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Geestmerambacht 'op de schop' ... 74, 75, 76, 77, 78
De merk- en letterlappen ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
De Westfriese Omringdijk ... 86
Kaart Hollands Noorderkwartier
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
De dijkdoorbraak in Scharwoude in 1675 en een tot nog toe onbekende kaart van Dirk Pietersz. Abbestee van de dichting van dit gat ... 1000, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
De Wijzend door de Vier Noorder Koggen ... 109, 110, 111, 112, 113
Foto: 'Aan slag ...' ... 114
Kolven, een boeiende sport ... 115, 116, 117, 118, 119, 120
De Nijenburg, natuurmonument ... 121 [Deze pagina is nog niet gescand]
Foto: Gezicht op de Nijenburg te Heiloo ... 122
123, 124, 125, 126, 127
Het putje van Heiloo ... 128
Kroniek van West-Friesland 1966 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
[Rebus, afkomstig uit de tapkast van het Hoornse Veerhuis aan de Dubbele Buurt te Hoorn, thans in het Westfries Museum (Cat. H 10a) ... 142]
UIT HET GENOOTSCHAP [Titelpagina] ... 143
Foto: 'Weduwehuisjes te Medemblik' - Tweede prijs fotowedstrijd 1966 ... 144
Bestuur en commissies ... 145, 146, 147
Ledenlijst ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
Jaarverslag van de secretaris ... 164, 165, 166, 167
Jaarverslag commissie voor landelijk schoon ... 168, 169
Jaarverslag van de penningmeester ... 170, 171, 172, 173, 174
Jaarverslag hoofdtooi-commissie ... 175, 176, 177
Jaarverslag commissie Westfriese klederdracht ... 178
Jaarverslag commissie Westfriese genealogie ... 179
Jaarverslag jongeren-commissie ... 180
Opnieuw met 'Oud West-Friesland' naar Parijs ... 181, 182
WESTFRIESE OUDHEDEN X [Titelpagina] ... 183
[Westfriese Oudbeden X is het tweede 'lustrumnummer'.] ... 184
Herinneringen bij 12½ jaar Archeologische Werkgroep ... 185, 186, 187, 188
Sporen van Germaanse bewoning te Schagen ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Een vuurstolp uit Schagen ... 200, 201
Opgravingen te Hoogkarspel IV ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Kaart: Hoogkarspel 1966
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 'West-Friesland' over het jaar 1966 ... 229, 230
WESTFRIES MUSEUM [Titelpagina] ... 231
[Beheer, Commissie etc. ... 232]
Jaarverslag 1966 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238
Bijlage I: Aanwinsten 1966 ... 239, 240, 241, 242
Bijlage II: Bezoek en gebruik van het museum in 1966 ... 243, 244
[Drie advertenties ... 245]
[Drie advertenties ... 246]
[Vier advertenties ... 247]
[Vier advertenties ... 248]
[Vier advertenties ... 249]
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche van 1816 Oudkarspel» ... 250]

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.