Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1965 » Inhoud

Jaarboek 1965 (32)

[Ongepagineerde voorkant ... 01]
[Ongepagineerde lichtgrijsgroene achterkant van de voorkant ... 02]
[Ongepagineerde lichtgrijsgroene schutbladpagina's ... 03-04]
[Titelpagina ... I]
[Inhoud ... II-III]
[Blanco pagina ... IV]
An de lede ... Breebaart (presedent = voorzitter D. Breebaart, te Hoogwoud) ... V-VI
Bestuur en commissies ... VII-IX
Ledenlijst ... X-XXIII
Jaarverslag van de secretaris over 1964 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... [XXIV en] XXV-XXX
[Zwartwitfoto van de «elf leden, die van de oprichting af lid zijn van het genootschap» ... XXIV]
In memoriam mevrouw T. Hittema-de Vet [met een zwartwitfoto waarop onder meer Dirk Schuijtemaker (3e van rechts) en mevr. Dekker uit De Weere (geheel rechts) te zien zijn] ... S. Metselaar-Bloothoofd ... XXXI
Jaarverslag van de commissie voor landelijk schoon over 1964 ... J. J. Visman (secretaris, te Hoorn) ... XXXI-XXXIII
Jaarverslag van de commissie voor Westfriese genealogie over 1964 ... K. A. Visser-Molenaar (te Hem) ... XXXIV-XXXV
Jaarverslag van de hoofdtooi-commissie over 1964 ... S. Metselaar-Bloothoofd ... [XXXVI en] XXXVII
Jaarverslag van de jongeren-commissie over 1964 ... XXXVIII
De vlag van ons genootschap ... XXXIX
Jaarverslag van de penningmeester ... W. A. van Doorninck (te Amsterdam) ... XL-XLIII
Pater van Kampen jubileert ... Br. [= Dirk Breebaart] ... XLIVlxv
[«Herkomst van de foto's en tekeningen» ... XLV]
[Blanco pagina ... XLI]
[Pagina met alleen de tekst «WEST-FRIESLAND OUD EN NIEUW» ... 1]
[Blanco pagina ... 2]
[Pagina die geheel gevuld is met een zwartwitfoto afkomstig van de «Rijks Tuinbouw Voorlichtingsdienst» ... 3]
[Blanco pagina ... 4]
JAN DUIM Aars om mit de wiele ... A. C. ter Horst-Hoekstra (te Zeist) ... 5-
[Titelpagina van «JAN DUIM Aars om mit de wiele» van A. C. ter Horst-Hoekstra ... 5]
[Opdracht aan K. Ruyterman» ... 4]
[Voorwoord ... De schrijfster (= A. C. ter Horst-Hoekstra) ... 5-8]
[«SPELLING» ... 101]
[«WOORDENLIJST» ... 101-106]
De Westfriese tuinbouw na 1880 ... P. Beemsterboer Az. (te Berkhout) ... 107-120
Voor 't eerst nei Hooren te koemarrekt ... Jac. Bruin Kz. ... 120-125
Over 'n ouwe herberg ... P. Schaper (te Westwoud) ... 126-127
Kroniek van West-Friesland van 1 januari tot en met 31 december 1964 ... C. N. Tuender-Nobel ... 128-138
[«Men kent des tijds waardij wanneer hij ons ontglijd» ... Joost van den Vondel ... 138]
[Blanco pagina's ... 139-140]
WESTFRIESE OUDHEDEN VIII (1965) Mededelingen van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 141-172
[«De inhoud van Westfriese Oudheden VIII handelt in hoofdzaak over» ... 142]
[Blanco pagina ... 143]
Een bijdrage tot de datering van het oppervlakteveen in Noord-Holland ... F. J. P. M. Kwaad, P. A. Riezebos en R. T. Slotboom ... 144-152
De N.H. Kerk te St. Maarten ... J. K. Haalebos ... 153-158
Roode Steen 1964 ... M. D. de Weerd ... 159-168
Een merkwaardig vuurstenen bijltje uit de Wieringermeer ... M. D. de Weerd ... 169
Jaarverslag van de archeologische werkgroep 'West-Friesland' over het jaar 1964 ... J. Ottenbros (secretaris) ... 170-171
[Blanco pagina ... 172]
WESTFRIES MUSEUM VERSLAG OVER HET JAAR 1964 ... 173-192
[Titelpagina met de tekst: «WESTFRIES MUSEUM VERSLAG OVER HET JAAR 1964 Uitgebracht aan Burgemeesters en Wethouders van Hoorn krachtens artikel 8 lid 3 van de instructie van de conservator» ... 173
Namen en adressen van beheerders, toezichthouders etc. ... 174
Jaarverslag 1964 ... Drs T. R. Mulder ... 175-192 (met bijlagen 183-192)
Bijlage I: Aanwinsten 1964 ... Drs T. R. Mulder ... 183-188
Bijlage II: Bruikleengeving ... Drs T. R. Mulder ... 188
Bijlage III: Bezoek en gebruik van het museum in 1964 ... Drs T. R. Mulder ... 188-189
Bijlage IV: De tazza van Medemblik ... Drs T. R. Mulder ... 190-192
[Ongepagineerde, blanco, pagina's ... 193-194]
[Vier advertenties ... 195]
[Vier advertenties ... 196]
[Drie advertenties ... 197]
[Drie advertenties ... 198]
[Blanco schutbladpagina ... 199]
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche van 1816 Oudkarspel» ... 200]

lxv Met op p. XLIV een foto waarop pater van Kampen, zijn moeder, Breebaart enz. zijn afgebeeld.

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.