Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1964 » Inhoud

Jaarboek 1964 (31)

Voorzijde [met «Tekening omslag: voormalig raadhuis te Spanbroek (1598)»]
Drie blanco schutbladzijden
Titelpagina ... I
Inhoud ... II-III
Blanco pagina ... IV
An de Lede ... [D.] Breebaart, Presedent ... V-VI
Bestuur en commissies ... VII-IX
Ledenlijst van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" ... X-XXII
Jaarverslag van de secretaris over 1963 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... XXIII-XXVI
In memoriam J. Roselaar ... Breebaart ... XXVII
Jaarverslag van de penningmeester: Financieel jaaroverzicht van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' over het jaar 1963 ... W.A. van Doorninck ... XXVIII-XXIX
Jaarverslag van de Commissie voor Landelijk Schoon over 1963 ... J. J. Visman, Secretaris ... XXX- XXXII
[Foto afkomstig van de «Studio Flevo, Enkhuizen», waarvan het onderschrift luidt: «Het huis Dijk 112 te Schellinkhout.»] ... XXXII
Jaarverslag van de hoofdtooi-commissie over 1963 ... S. Metselaar-Bloothoofd ... XXXIII
Jaarverslag van de commissie voor Westfriese klederdracht over 1963 ... A. Langedijk-De Goede ... XXXIV
Commissie voor Westfriese Genealogie ... K. A. Visser-Molenaar ... XXXVI
Jubileumgeschenk [een tweetal bruine beukebomen in het plantsoen voor het station van Hoorn] ... XXXVII
Verantwoording van foto's en tekeningen ... XXXVIII
Blanco pagina's ... XXXIX-XL
Titelpagina «WEST-FRIESLAND OUD EN NIEUW» ... 1
Blanco pagina ... 2
[Foto gemaakt door «P. J. Bosman, Alkmaar»] ... 3
[Foto afkomstig van de «Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij», waarvan het onderschrift luidt: «Ruilverkaveling De Drieban, Venhuizen»] ... 4
West-Friesland in stroomversnelling ... P. Th. van Kampen [pater franciscaan te Nieuwe Niedorp] ... 5-9
[Foto's betreffende «WATER»] ... 10-12
Een onvoltooide speurtocht. Tien jaar Archeologische Werkgroep 'West-Friesland' ... Drs W. F. G. Wiese [met illustraties gemaakt door Olga Geers] ... 13-29
West-Friesland in wapens ... D. Nieuwpoort ... 30-45lx
Op zijn Westfries gekleed ... D. Schuijtemaker ... 46-60lxi
De firma Appelman en de Brusselse kantdoos ... G. Appelman ... 61-64
Maartje uit de Biemster [«mevrouw Roos-Homan»]... [D.] Breebaart, voorz. ... 64
Westfriese praat ... Jo Daan ... 65-70
Boebelt ... Jac. Bruin Kz. ... 71-74
West-Friesland in vogelvlucht ... D. Nieuwpoort ... 75-101lxii
Boerderijbeplanting in West-Friesland ... R. J. Benthem ... 102-115
Over Westfriese rundveefokkers ... Ir. K. P. Stapel ... 116-128
Van een Kort Jakje ... D. Nieuwpoort [met op p. 129 een tekening van Liesbeth Meijer] ... 129-146
Kroniek van West-Friesland van 1 januari 1963 tot en met 31 december 1963 ... C. N. Tuender-Nobel ... 147-157lxiv
[Blanco pagina ... 148]
VEERTIG JAAR HISTORISCH GENOOTSCHAP ... 149
Titelpagina ... 149
Foto van de oprichtingsvergadering op 4 augustus 1924 ... 150
[Blanco pagina ... 151
DATA VAN WESTFRIEZENDAGEN van het Historisch Genootschap sedert de oprichting in 1924 ... 162-163
NA 40 JAAR... Een terugblik over oprichting en werkzaamheden van het Historisch Genootschap ‘Oud West-Friesland’ (1924-1964) ... F. Butter ... 164-199
40 JAAR COMMISSIE LANDELIJK SCHOON ... J. J. Visman ... 200-202
[Blanco pagina ... 203]
[Blanco pagina ... 204]
WESTFRIESE OUDHEDEN VII (1964) verzorgd door de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 205-258
Titelpagina ... 205
[Verantwoording ... 206]
Alfabetische lijst van namen van auteurs wie in de bundel en/of in de overdrukken artikelen zijn verschenen ... 207-208
Bijzettingen en bewoningssporen uit de bronstijd te Zwaagdijk, gem. Wervershoof ... P. J. R. Modderman ... 209-229
Bijlage I. Het bronzen rapier uit Zwaagdijk, gem. Wervershoof ... J. J. Butler ... 230-242
Bijlage II. De beenderen uit de bronstijdnederzetting te Zwaagdijk, gem. Wervershoof ... Mej. A. T. Clason ... 243-254
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep ‘West-Friesland’ over het jaar 1963 ... 255-257
Korte notities ... 257-258
Blanco pagina’s ...259-260
WESTFRIES MUSEUM VERSLAG OVER HET JAAR 1963 ... 261-284
Titelpagina ... 261
Namen en adressen van beheerders, toezichthouders etc. ... 262
P. Nooteboom † ... T. R. Mulder ... 263-264
Jaarverslag 1963 ... Drs T. R. Mulder ... 265-271 (met bijlagen 265-284)
Bijlage I: Aanwinsten 1963 ... Drs T. R. Mulder ... 272-275
Bijlage II: Bruikleengeving ... Drs T. R. Mulder ... 275
Bijlage III: Bezoek en gebruik van het museum in 1963 ... Drs T. R. Mulder ... 276-277
Bijlage IV: Een gouden beslag met het wapen Velius en het monogram AV ... Drs T. R. Mulder ... 278-280
Hoorns museum of Westfries Museum ... T. R. M. [=Drs T. R. Mulder] ... 281-284
[Drie advertenties ...285]
[Drie advertenties ...286]
[Vier advertenties ...287]
[Vier advertenties ...288]
[Blanco schutbladpagina ... 289]
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche van 1816 Oudkarspel» ... 290]

lx Met op p. 32-33 een afbeelding van alle gemeentewapens in Noord-Holland-Noord A.D. 1964 (excl. Noord-Kennemerland).
lxi Bepaaldelijk p. 50: Neeltje Groen getrouwd met Floris Oeijevaar, burgemeester van Zwaag, wonende op de 'Garegoeds Bogerd' aan het Keern, een nog bestaande stolp met gevelsteen. Met foto oudste Noordhollandse kap van Neeltje Groen en op p. 33 het wapen van Zwaag (met ooievaar). N.B. (1) 't Keern heette hier eigenlijk Rijsdam/Risdam; vlakbij de Hoornse Noorderpoort heette 't Keern wel 't Keern, alwaar ooit een leger gekeerd tot staan gebracht is. N.B. (2) Dit artikel in WFON is geschreven door G. Appelman, en wordt genoemd door M. Havermans-Dikstaal in haar Aangekleed Gaat Uit (1998), maar zij noemt niet de oudste Noordhollandse kap van Neeltje Ooijevaar-Groen.
lxii Bepaaldelijk p. 87: «Zolang Huisduinen ressorteerde onder de Egmonden, moesten de huislieden aan de Heer (Graaf) van Egmond 'huur' (=herenschot) geven en bieraccijns opbrengen. Nadat het Hoge Recht in 1607 overging op de Staten, vonden de verpondingen - zoals die ook elders golden - definitief toepassing.»
lxiii Bepaaldelijk p. 111 waar een foto is afgebeeld waarop een stolp is te zien aan de Gouwe; gaat het hier om een stolp op de hoek van Korte Wuiver en Zuiderzeestraat te Aartswoud?
lxiv 04-02-1963: «Aan de voet van de Westfriese zeedijk te Aartswoud wordt hotel- café-restaurant 'Wilhelmina', met een accommodatie van 35 gasten, feestelijk geopend.»

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.