Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1963 » Inhoud

Jaarboek 1963 (30)

Voorzijde
Drie blanco schutbladzijden
Titelpagina ... I
Inhoud ... II-III
Blanco pagina ... IV
An de Lede ... [D.] Breebaart, Presedent ... V
Bestuur en commissies ... VI-VIII
Ledenlijst van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" ... IX-XX
Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1962 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... XXI-XXIV
D. Nieuwpoort 70 jaar ... Br. ... XXV
Jaarverslag van de penningmeester: Financieel jaaroverzicht van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' over 1962 ... W.A. van Doorninck ... XXVI-XXVII
Commissie voor Landelijk Schoon uit het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' te Hoorn Jaarverslag over 1962 ... J. J. Visman, Secretaris ... XXVIII- XXXlix
Over hullen en kappekanten, skrootjesgaas en krentetuul ... S. Metselaar-Bloothoofd en D. Schuytemaker ... XXXI-XXXII
Blanco pagina's ... 1-2
Zwartwitfoto waarvan het onderschrift luidt : «Zeeredder aan stuurwiel - Monument Nederlands Reddingwezen (beeldhouwer Th. Vos)» ... 3
Pentekening (met klein op p. 5): «Stadhuis van Den Helder (C. F. van Neerijnen: tekening)» ... 4
Ten geleide ... Rehorst, Burgemeester van Den Helder ... 5-6
Een lied voor Den Helder? ... C. Prinsen ... 7-9
Het klimaat van Den Helder ... Dr. H. ten Kate ... 10-14 Groei - afbraak - en wederopbouw ... Jhr. Ir. S. Laman Trip ... 15-28
Kunstversiering ... Mr. G. D. Rehorst ... 29-38
Sinte Maarten ... C. Prinsen, Den Helder, 1950 ... 39
Geschiedenis van het reddingstation Den Helder der K.N.Z.H.R.M. ... 40-57
Reproductie uit 1900 ... G. H. van Heusden ... 58-76
Snapshot uit 1963 ... G. H. van Heusden ... 77-81
De bestuurlijke historie van Den Helder tot en met de Franse tijd ... A. P. Vlam ... 82-92
De ontwikkeling van Den Helder als marinebasis ... J. G. A. Veerman ... 93-108
Vestingstad 1943 ... C. Prinsen (te Den Helder) ... 109
De Helderse zeewering een strijd met steen ... Ir. J. G. Jongenelen ... 110-117
Spel van land en water om Huisduinen en Den Helder ... Dr. J. Westenberg ... 118-131
Pieterssen's kaart van de Oogduinen uit het jaar 1606 ... 132-137
Den Helder en de Bataafse vloot voor en tijdens de Engels-Russische inval in augustus 1799 ... R. P. Goettsch ... 138-149
Een ooggetuige van de slag bij de Doggersbank [Marten Adriaanse Pauw] ... H. Schoorl ... 150-151
Het Koegras toen en nu [Julianadorp e.o..] ... J. Henderikx ... 152-162
De Hondsbossche zeewering ... S. Marwitz ... 163-176
Westfries binnenhuisje ... D. Nieuwpoort ... 177-183
Wullem Twei [een vernoeming naar Willem II van Oranje] ... H. Visser † ... 184-193
Schellinkhout in en Schellinkhout uit. Gegevens en ervaringen van Ir. C. Koeman, naverteld door D. Nieuwpoort ... C. Koeman/D. Nieuwpoort ... 194-195
Kroniek van West-Friesland van 1 januari 1962 tot en met 31 december 1962 ... Mevr. C. N. Tuender-Nobel ... 196-203
[Blanco pagina ... 204
WESTFRIESE OUDHEDEN VI (1963) verzorgd door de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' ... 205-244
Titelpagina ... 205
[Verantwoording ... 206]
Transgressie en waterkering in het verleden van de Kop van Noord-Holland ... J. Westenbergh [Medewerker van het Nederlandsch Instituut voor Onderzoek der Zee (v/h/ Zölogisch Station) te Den Helder)] ... 207-228
[Blanco pagina ... 229
Sporen van oude sloten in Oostelijk Westfriesland ... P. J. Ente [Oud-medewerker van de Stichting voor Bodemkartering te Bennekom; bodemkundige bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Kampen] ... 230-233
Het partiële onderzoek van tumulus I in de gemeente Enkhuizen ... L. Th. Lehmann ... 234-242
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep "West-Friesland" over het jaar 1962 ... 243-244
[Vier advertenties ... 245]
[Drie advertenties ...246]
[Blanco schutbladpagina ... 247]
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche van 1816 Oudkarspel» ... 248]

lix In dit artikel wordt aandacht besteed aan landelijk schoon te Hoogwoud; genoemd worden de boerderij van Glas en de molen.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.