Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1960 » Inhoud

Jaarboek 1960 (27)

[Voorzijde ... -II]
[Drie advertenties ... -I]
[Titelpagina ... I]
[Inhoud ... II]
An de lede ... Breebaart, Presedent ... III
Bestuur en Commissies ... IV-V
Ledenlijst ... VI-XV
Jaarverslag van de Secretaris over het verenigingsjaar 1959/1960 ... R. P. Goettsch (te Schoorl) ... XVI-XVIII
Commissie voor Landelijk Schoon uit het Historisch genootschap "Oud West-Friesland" te Hoorn. Jaarverslag over 1959 ... H. O. J. de Ruyter de Wildt (te Hoorn), Penningmeester en waarnemend Secretaris ... XIX-XXIII
Financieel Jaaroverzicht van de Penningmeester van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'. Rekening van inkomsten en uitgaven over 1959 ... XXIV-XXV
Verslag Veldnamen-Commissie ... J. J. Schilstra ... XXVI
Verslag Commissie voor Westfriese Genealogie en Naamkunde ... C. Koeman, Waarn. Secr. ... XXVII-XXVIII
Bij een jubileum. Bij de 50e verjaardag van de vereniging van burgemeesters en secretarissen in West-Friesland 1910-1960] ... Redactie / Burgemeester Van Dienst (te Midwoud) ... XXIX-XXXII
Illustratie: HUIS PURMERSTEIN ... 1
Inhoud ... 2
Ten geleide ... Mr. R. Kooiman, Burgemeester van Purmerend ... 3-4
Purmerend (van vissershut tot volwaardige stad) in vogelvlucht ... P. Noordeloos ... 5-22
Kaart van Purmerend, door Frederik de Wit, 1680 ... Frederik de Wit/Nooy's Drukkerij ... tussen p. 22 en p. 23
Purmerend als jongste lid van de Staten van Holland ... N. M. Japikse ... 23-34
De droogmaking van de Purmer ... F. R. Nieuwenhof Jr. (leerling H.B.S., Alkmaar) ... 35-38
Purmerend als marktplaats ... F. Beek Kz. ... 39-54
Illustratie: Knipselprent uit het Edams Museum, getiteld «WINTER GEZICHT LANGS DE BEEMSTER BEURS TE PURMERENDE» ... 55
Oude bedrijven in Purmerend ... J. G. Schulting ... 56-66
Purmerend .... Marktstad .... Forensengemeente .... Op en rondom het erf van de grootste boerderij van Nederland ... Jan A. Wit, tekeningen door M. Oortwijn ... 67-78
De beplanting van rijksweg No. 7 (Gedeelte Scharwoude-Lambertschaag) ... W. H. van Noortwijk/van Noordwijk ... 79-87
Dirck Rembrantsz. Van Nierop ... M. de Wilde (leerlinge Murmellius-gymnasium, Alkmaar) ... 88-94
Winkel ... Gerrit Jan Bossen (leerling Murmellius-gymnasium, Alkmaar) ... 95-96
Iedere toid het z'n oigen stroid! (Hauwert omstreeks 1900) ... Jac. Bruin Kz. ... 97-101
Begin en eerste ontwikkeling van de zaadteelt en zaadhandel in Oostelijk Drechterland ... P. Noordeloos ... 102-113
Blanco pagina ... 114
WESTFRIESE OUDHEDEN III (1960) verzorgd door de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' [Titelpagina ... 115]
Bestuur ... 116
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' over het jaar 1959 ... J. Ottenbros, Secretaris ... 117-119
[Westfries Museum Catalogus N.: Prae- en Protohististorische vondsten. Aanwinsten en bruiklenen 1959 ... 119]
Enkele opmerkingen naar aanleiding van het artikel van Drs. J. J. Wensink, betreffende de bodemgesteldheid nabij de grafheuvels te Grootebroek ... P. J. Ente ... 120-124
Verslag van een bezoek aan de ringpolder in verband met het egaliseren van terp No. 29 ... Drs. W. F. G. Wiese (te Hoorn) ... 125-128
Een stenen strijdhamer uit Sijbekarspel ... S. H. Agterop (te Amersfoort) ... 129-132
Eenigenburg - Nuwendoren ... P. Noordeloos ... 133-147liii
Germaanse bewoning rond Eenigenburg ... J. K. Haalebos ... 148-153
[Blanco pagina ... 154]
INDEX
Jaarboek 1960 ... 155-160
Bijlage: Kaart van Purmerend door Frederik de Wit (1680) ... tussen p. 22 en p. 23
[Drie advertenties ... 161]
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche Brandwaarborgmaatschappij van 1816 Oudkarspel» ... 162]

liii Bepaaldelijk p. 133-147 over Nuwendoren door P. Noordeloos met noten [= Westfriese Oudheden III].


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1960 (27)

Voorzijde jaarboek
Drie advertenties
Titelpagina ... I
Inhoud ... II
An de lede ... Breebaart, Presedent ... III
Bestuur en Commissies ... IV, V
Ledenlijst ... VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
Jaarverslag van de Secretaris over het verenigingsjaar 1959/1960 ... R. P. Goettsch (te Schoorl) ... XVI, XVII, XVIII
Commissie voor Landelijk Schoon uit het Historisch genootschap "Oud West-Friesland" te Hoorn. Jaarverslag over 1959 ... H. O. J. de Ruyter de Wildt (te Hoorn), Penningmeester en waarnemend Secretaris ... XIX, XX, XXI, XXII, XXIII
Financieel Jaaroverzicht van de Penningmeester van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'. Rekening van inkomsten en uitgaven over 1959 ... XXIV, XV
Verslag Veldnamen-Commissie ... J. J. Schilstra ... XXVI
Verslag Commissie voor Westfriese Genealogie en Naamkunde ... C. Koeman, Waarn. Secr. ... XXVII, XVIII
Bij een jubileum. Bij de 50e verjaardag van de vereniging van burgemeesters en secretarissen in West-Friesland 1910-1960] ... Redactie / Burgemeester Van Dienst (te Midwoud) ... XXIX, XXX, XXXI, XXXII
Illustratie: HUIS PURMERSTEIN ... 1
Inhoud ... 2
Ten geleide ... Mr. R. Kooiman, Burgemeester van Purmerend ... 3
Purmerend (van vissershut tot volwaardige stad) in vogelvlucht ... P. Noordeloos ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Kaart van Purmerend, door Frederik de Wit, 1680 ... Frederik de Wit/Nooy's Drukkerij ... tussen p. 22 en p. 23
Purmerend als jongste lid van de Staten van Holland ... N. M. Japikse ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
De droogmaking van de Purmer ... F. R. Nieuwenhof Jr. (leerling H.B.S., Alkmaar) ... 35, 36, 37, 38
Purmerend als marktplaats ... F. Beek Kz. ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Illustratie: Knipselprent uit het Edams Museum, getiteld «WINTER GEZICHT LANGS DE BEEMSTER BEURS TE PURMERENDE» ... 55
Oude bedrijven in Purmerend ... J. G. Schulting ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Purmerend .... Marktstad .... Forensengemeente .... Op en rondom het erf van de grootste boerderij van Nederland ... Jan A. Wit, tekeningen door M. Oortwijn ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
De beplanting van rijksweg No. 7 (Gedeelte Scharwoude-Lambertschaag) ... W. H. van Noortwijk/van Noordwijk ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Dirck Rembrantsz. Van Nierop ... M. de Wilde (leerlinge Murmellius-gymnasium, Alkmaar) ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Winkel ... Gerrit Jan Bossen (leerling Murmellius-gymnasium, Alkmaar) ... 95, 96
Iedere toid het z'n oigen stroid! (Hauwert omstreeks 1900) ... Jac. Bruin Kz. ... 97, 98, 99, 100, 101
Begin en eerste ontwikkeling van de zaadteelt en zaadhandel in Oostelijk Drechterland ... P. Noordeloos ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
WESTFRIESE OUDHEDEN III (1960) [Titelpagina] ... 115
Bestuur ... 116
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' over het jaar 1959 ... J. Ottenbros, Secretaris ... 117, 118
Westfries Museum Catalogus N.: Prae- en Protohististorische vondsten. Aanwinsten en bruiklenen 1959 ... 119
Enkele opmerkingen naar aanleiding van het artikel van Drs. J. J. Wensink, betreffende de bodemgesteldheid nabij de grafheuvels te Grootebroek ... P. J. Ente ... 120, 121, 122, 123, 124
Verslag van een bezoek aan de ringpolder in verband met het egaliseren van terp No. 29 ... Drs. W. F. G. Wiese (te Hoorn) ... 125, 126, 127, 128
Een stenen strijdhamer uit Sijbekarspel ... S. H. Agterop (te Amersfoort) ... 129, 130, 131, 132
Eenigenburg - Nuwendoren ... P. Noordeloos ... 133-147, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Germaanse bewoning rond Eenigenburg ... J. K. Haalebos ... 148, 149, 150, 151, 152, 153
Alfabetisch Register op de namen van: plaatsen , gewesten, landen en waterschappen ... 155, 156, 157, 158, 159, 160
Drie advertenties ... 161
Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche Brandwaarborgmaatschappij van 1816 Oudkarspel»

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.