Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1957 » Pagina 53

Hoorns Hoorn en de Eenhoorn (17/17)

Het lijdt geen twijfel, dat de tekening sterk is beïnvloed door het beeld aan de Waag. Sindsdien is meer dan honderd en veertig jaar verlopen.

Zegelstempel na de Franse Tijd.

Zegelstempel na de Franse Tijd.

Een inktstempel doet meest dienst bij waarmerking van stukken. Het zegel zelf wordt zelden anders gebruikt, dan bij verzegeling van te verzenden stukken. Maar als de pakketten met de uitslagen van onze vrije en geheime verkiezingen worden verzegeld, is het stadszegel - zij het wat huishoudelijk - dienstbaar aan een even principieel en integrerend beginsel in ons gemeentelijk en staatkundig leven, als in 1381, toen schout, schepenen en raden hun zegel aan de gildebrief der schippers hechtten.
Door de eeuwen heen bleven naam en wapen, van de stad hetzelfde. En de eenhoorn? De moderne tijd betrekt zijn snelheid en kracht op de sport, wanneer de hockyers zich naar het fabeldier noemen. En de geneeskracht van de hoorn leeft voort in de naam van een drogisterij.

Gevelsteen afkomstig van een der stadspoorten (Westfries Museum).

Gevelsteen afkomstig van een der stadspoorten (Westfries Museum).

In beide gevallen is er meer harmonie met de waarde van het oude symbool dan wanneer onze wapenhouder een beetje geforceerd en luidruchtig dansend vreugde betoont in een stijl, die hem in al die eeuwen van zijn bestaan wat vreemd is gebleven.

Toch weerspiegelden de eenhoorn met het wapen, zoals zij op de zegels der stad en elders werden afgebeeld steeds weer nieuwe aspecten in de stadshistorie. En wij mogen wensen dat de krachten, die in de eenhoorn tot uitdrukking werden gebracht tot in lengte van dagen het feestvierende Hoorn mogen behoeden, en dat zo de symboliek van eenhoorn en Hoorn een schone eenheid mag blijven.

T. R Mulder.

AANTEKENINGEN.
ARA = Algemeen Rijksarchief. AA = Gemeentearchief te Alkmaar. A.H. = Gemeentearchief te Hoorn. G. = inventaris van het Archief der stad Hoorn door C. J. Gonnet en R D. Baart de la Faille, Haarlem 1918.

Opmerking van de Oud Hoorn website redactie: In het originele boek stonden de voetnoten op deze plaats op de pagina's 51-53. Voor de duidelijkheid leek het ons beter om deze onderaan de corresponderende pagina op deze website te plaatsen.

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.