Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1957 » Pagina 34

Hoorns Hoorn en de Eenhoorn (1/17)

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 24e bundel, pagina 34-53.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1957.
Auteur: Drs. T. R. Mulder.

Zegels en Wapen als reflexen van stadshistorie *)

"....'t Wapen / als dat zijnde sijnen
"naem gelijk / een roode Hoorn in een
"wit veld / sonder twijfel / niet uyt
"eenige diepe voordachtigheyd / Maer
"alleenlijk uyt den selven naem gesproten
"is...."
(Velius.)

"Christus is de hoorn onser salicheyt."
(Randschrift van het inktstempel
der N.H. Gemeente te Hoorn.)

Van wege den Koning

*) Veel dank ben ik verschuldigd aan mej. mr. E. C. M. Prins, Chartermeester te klasse aan het Algemeen Rijksarchief, die zo vriendelijk is geweest de tekst met mij door te nemen, aan wie de juiste lezing der middeleeuwse zegels te danken is en die mij op de verblijfplaats van een aantal zegels heeft gewezen.

 


Hé, is dat Westfries?

33. Ik ben op de zuikerstikken geweest (kraamvisite). Wat had m'n zus 'n pittig kloin purkie ('n lief klein kindje) in de wieg. Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstranen (in de bruidsdagen 'n glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar 't haalt niet bij 't geluk van nu.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.