Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1936 » Inhoud

Jaarboek 1936 (10)

Voorkant Jaarboek 1936 (10e jaargang) [Voorkant ... I]
[Blanco achterzijde voorkant ... II]
[Titelpagina ... 1]
[Afdruk van het sluitzegel der Vereeniging ... 2]
Voorrede ... v. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] ... 3
[Uitnodiging «tot het lidmaatschap van bovengenoemd Genootschap» ... 4]
Lijst van bestuur, beschermers, leden enz. ... 5-15
Jaarverslag [Uit het jaarverslag van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland 1934-'35] ... K. Ruijterman (Secretaris-penningmeester, te Hauwert) ... 16-20
Het dijksmagazijn "De Tent" aan den Noorderdijk van Drechterland ... P. Schuurman [Wz.] (te Graft) ... 21-27
Maaggeld ... D. Brouwer ... 28-31
Een merkwaardige acte ... D. B. [= D. Brouwer] ... 32-34
De groote brand te Hoorn in 1481 ... Dr. Willibrord Lampen (te Nijmegen) ... 35-39
Het octrooi der bedijking van Burghorn (1456) ... medegedeeld door mr. J. Belonje (te Alkmaar) ... 40-44
Korte schets of eenige aanteekeningen, betrekkelijk het Bombardement der Citadel van Antwerpen van den 4e tot en met den 23e December 1832 benevens eenige bijzonderheden, voorafgegaan, alsmede onze reis als krijgsgevangenen naar Frankrijk etc. etc. door P. M. Kwantes, 6-2-1833 ... 45-70
Extract aankoop Koggehuis te Medemblik 1799 ... V. Kaij Jz. ... 70-70
Nog eens over "Zeevarende buidels"/Nog iets over "Zeevarende buidels" ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 71-73
Een plattelands-geneesheer (Een Westfriesche Eise Eisenga?) [namelijk Dirk Rembrandts van Nierop] ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 74-79
De Beemster gevelsteenen ... W. Porte ... 80-85
De Vier Staten ... D. Pijper ... 86-88
De wijze beesten aan het Koningspad. (Geschiedenis, Legende en Overlevering.) ... D. Pijper ... 89-93
Steenen kamers ... J. Boon (te Bussum) ... 94-96
Een prijsafspraak van molenaars in 1684 ... J. Boon (te Bussum) ... 97
Wat een oud boek mij vertelde (familie Davidson) ... D. Brander ... 98-104
Een en ander uit de Heraldiek ... C. Ruyterman ... 105-108
[Drie afbeeldingen ... 109-111]
[«WEST-FRIESLAND HOUTSNEDE DIRK DE LEEUW» ... 109]
[«DIRK DE LEEUW» ... 110]
[«MEDEMBLIK PENTEKENING DIRK DE LEEUW» ... 111]
West-Friesche folklore (Porcelein en meubilair in W. F. boerenwoningen/Westfriesche Folklore. [Porcelein en Doovers] ... v. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] ... 112-118
Porcelein [met zes verschillende zwartwitfoto's gemaakt door Kuiper, Hoogwoud] ... 112-116
Doovers [met twee verschillende zwartwitfoto's gemaakt door Kuiper, Hoogwoud] ... 116-118
Uit 't doen en leiten van 'n Kloin Pittichie, geboren te Andijk in 1837. (Vervolg van den 9den bundel blz. 99.) ... [N.N. (= zonder auteursvermelding); de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV A. C. ter Horst-Hoekstra] ... 119-138xxvii
Het leven geeft en neemt ... J. Visser-Roosendaal (te Venhuizen) ... 139-145
De omroeper ... [N.N. = zonder auteursvermelding; de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV G. C. van Balen Blanken] ... 146
"Floralia". Westfriese schets ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 147-150xxviii
M'n man skraift versies Westfriese schets ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 151-154
Op de Kiek ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 155-158
Een vertelling van de Ouwe Piet ... Meister Veree (van Ierswoud) [=H. Van Ree]... 159-166xxix
Verzen van Westfriezen ... 167-187
[Late wandeling ... Dr. J. W. W. ... 167-171]
[Lente ... Nico Splinter ... 172]
[Vaarwel zomertijd ... Jac. Broersen ... 172-173]
[Herst in 't land/Herfst in 't land ... A. van der Marel Jzn. (te Hoofddorp) ... 173-174]
[Herfst ... Dr. J. W. W. ... 174]
[Een moeder ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 175]
['t Liedje.... ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 175]
[Aan mijn vrouw. Als.... ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 176]
[Vacantie! ... Elwen (Rott. Nwsbl.) ... 176-177]
[De roode tulp† Wat ik droomde ... Jac. Broersen ... 177-178]
[Melk in het brood ... 178-179]
[Melkbrood 't blanke nat met 't kostlijk graan ... C. J. Ooms-Vinckers ... 179]
[Grage magen ... Otto Zegers ... 179-180]
[De gave gulden. ... Siebe de Jong ... 180]
[Safe ... Siebe de Jong ... 181]
[Stopgezet (Passagiers- en goederenvervoer op de lijn Hoorn-Venhuizen-Bovenkarspel, wordt per 1 Januari 1935 stopgezet) ... Siebe de Jong ... 181-182]
[Poppen kijken ... Siebe de Jong ... 182-183]
[De prijs van een zoen ... Jac. Broersen ... 183-184]
[Intellect ... Siebe de Jong ... 184]
[Kniertje ... Dr. J. W. W. ... 184-187]
Oude waterwegen ... K. Ruijterman/K. Ruyterman ... 188-195
Baai Ma in de boet ... 196-198
Op je stoel door West-Friesland ... [G. C. van Balen Blanken] ... 199-215
[Titelpagina van «Op je stoel door West-Friesland:» ... 199]
[De Langedijken (incl. Sint Pancras) ... 200-209]
[Broek op Langendijk (=Broek op Langedijk) ... 210-215]
Inhoud: ... 216

xxvii Wordt vervolgd in de volgende jaargang.
xxviii In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat ten onrechte dat Floralia en zeven andere gedichten geschreven zijn door Nico Slinter.
xxix H. van Ree was schoolmeester te Aartswoud van 1891-1931 en vanaf 1931 gepensioneerd. Zijn schoondochter was vanaf 1911 organiste van de hervormde kerk te Aartswoud: «Benoemd wordt nu als organiste Mej. E.C.W. van Ree-Frik op een Tractement van ƒ  100,= s'jaars, .. "met de instructie dat zy 10 minuten voor den aanvang der Godsdienstoefening het orgel zal bespelen"».


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.