Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1934 » Inhoud

Jaarboek 1934 (8)

Voorkant Jaarboek 1934 (8e jaargang) [Voorzijde jaarboek ... I]
[Advertentie Noord-Hollandsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1816 te Oudkarspel ... II]
[Titelpagina ... 1]
[Afdruk van het sluitzegel der Vereniging ... [Illustratie gemaakt door] Dirk de Leeuw ... 2]
Voorrede. WESTFRIESLAND HOOG! ... Jac. Broersen (te Hoorn) ... 3
Bestuursmededeelingen ... 4
Commissie landelijk schoon, beschermers en ledenlijst ... 5[-14]
Jaarverslag ... K. Ruyterman ... 15[-18]
Mekaar toch vonden. Tooneelspel in 4 tafereelen door 'n Wognummer. ... 'n Wognummer ... 19[-48]
De Volkstaal ... B. [= ] ... 49-59
De Polder (Een sprookje ter gelegenheid van het 3e Eeuwfeest van den Polder Heerhugowaard.) ... G. [N.N. (= zonder auteursvermelding)] ... 60-67
Uit: West-Friesland's oud en nieuw/Uit West-Friesland's Oud en Nieuw ... J. Butter (te Deventer) ... 68-74
Het doopboek van Bovenkarspel/Het Doopboek van Bovenkarspel ... D. Brouwer ... 75-80
Uit de geschiedenis van het klooster "O. L. Vrouw te Nieuwlicht" te Westerblokker. 1392-1573/Klooster O. L. Vrouw ten Nieuwlicht ... Jb. Portegijs (te Benningbroek) ... 81-82
Genade voor recht! (Uit het protocol van Nots. Joh. Goossens van Haerlem te Hoorn.) ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 83-84
Een paar Hoornsche stads-ambten/Een paar Hoornsche stads-ambten ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 85-91
De Groote Kerk te Edam en haar geschiedenis ... A. A. Kok (te Amsterdam) ... 92-99
Enkhuizen en Hoorn in 1514 ... D. Brouwer (te Enkhuizen) ... 100-106
Enkhuizen en Oranje ... D. Brouwer (te Enkhuizen) ... 107-114
Over bevrachtingscontracten ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 115-119
Iets uit en over onze enquette betreffende Kinderfolklore ... M. Zwaagdijk (te Den Haag) ... 120-126
Rustenburg ... P. Schuurman [Wz.] (te Graft) ... 127-138
Opmeer ... D. Pijper (te Opmeer) ... 139-144
Wat Groôtmoeder vertelde (Vervolg op vorigen bundel) ... JE en P. Rol [= 'N ACHTEROMSKLOMP (Dialect omtrek Wijdenes.)] ... 145-150
Zuster Albertine. De handen ... Nelly Soeters-Van Balen Blanken ... 151-154
Janus, m'n oude schoolvriend (Een jeugdherinnering.) ... Siebe de Jong ... 155-161
Ete, wat de pot schaft/"Ete, wat de pot skaft" en "De duvel in de bedstee." Een verhaal van zestig à zeventig jaar geleden ... A. C. ter Horst-Hoekstra ... 162-167
'n Lastig reidsel ... [N.N. (= zonder auteursvermelding); de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV A. C. ter Horst-Hoekstra] ... 168-171
Skooljare vroeger en nouw of skooljare om er de bai 1895 ... Maartje uit de Biemster ... 172-177
Slechte tijden voor mijn geboorteplaats: Abbekerk ... H. Langedijk Hz. (te Spierdijk) ... 178-183
Westfriezen van verdienste. (Wouter Sluis.) ... H. B. Hijlkema/H. B. Hylkema (oud-Rijkszuivelconsulent te Soestduinen) ... 184-196
Verzen van Westfriezen ... 197
[Ploegen in herfst ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 197-199]
[De slaap ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 199-201]
[Het lied van de hamers ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 201-204]
[Stille visscher ... A. Renooij (te Berkhout) ... 204-205]
[Bloeiende clyvia ... A. Renooij (te Berkhout) ... 205-206]
[Waarom....? ... Jac. Broersen ... 206-207]
[Het graf van den onbekenden middenstander (een zinnebeeldig drama.) ... Jac. Broersen ... 207]
[Boerenwijsheid - Lentemaand 1932 ... Siebe de Jong ... 208]
[Soort bai soort ... Dr. Rempt (te R. = Rotterdam) ... 208-209]
[An Trienke ... Dr. Rempt (te R. = Rotterdam) ... 209]
[De zwarte poes ... D. van Heezen (te Hoorn) ... 210-211]
['t Het er klozen ... Jan Roselaar (te Hoorn) ... 212-214]
Op je stoel door West-Friesland ... [G. C. van Balen Blanken] ... 215-243
[Titelpagina van «Op je stoel door West-Friesland:» ... 215]
[Blanco pagina ... 216]
[Hensbroek ... 217-219]
[Obdam ... 219-221]
[Wester- en Ooster-Blokker ... 221-227]
[Wadwaai (=Wadway) ... 228-229]
[Wognum ... 229-232]
[Hauwert ... 232-234]
[Midwoud en Oostwoud ... 235-237]
[Benningbroek en Sijbekarspel ... 237-243]
Inhoud: ... 244


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1934 (8)

Voorzijde jaarboek
Advertentie Noord-Hollandsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1816 te Oudkarspel
Titelpagina ... 1
Afdruk van het sluitzegel der Vereniging ... [Illustratie gemaakt door] Dirk de Leeuw ... 2
Voorrede. WESTFRIESLAND HOOG! ... Jac. Broersen (te Hoorn) ... 3
Bestuursmededeelingen ... 4
Commissie landelijk schoon, beschermers en ledenlijst ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Jaarverslag ... K. Ruyterman ... 15, 16, 17, 18
Mekaar toch vonden. Tooneelspel in 4 tafereelen door 'n Wognummer. ... 'n Wognummer ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
De Volkstaal ... B. ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
De Polder (Een sprookje ter gelegenheid van het 3e Eeuwfeest van den Polder Heerhugowaard.) ... G. [N.N. (= zonder auteursvermelding)] ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Uit: West-Friesland's oud en nieuw/Uit West-Friesland's Oud en Nieuw ... J. Butter (te Deventer) ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Het doopboek van Bovenkarspel/Het Doopboek van Bovenkarspel ... D. Brouwer ... 75, 76, 77, 78, 79, 80
Uit de geschiedenis van het klooster "O. L. Vrouw te Nieuwlicht" te Westerblokker. 1392-1573/Klooster O. L. Vrouw ten Nieuwlicht ... Jb. Portegijs (te Benningbroek) ... 81, 82
Genade voor recht! (Uit het protocol van Nots. Joh. Goossens van Haerlem te Hoorn.) ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 83, 84
Een paar Hoornsche stads-ambten/Een paar Hoornsche stads-ambten ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
De Groote Kerk te Edam en haar geschiedenis ... A. A. Kok (te Amsterdam) ... 92
Foto: N.H. Kerk te Edam. Uit 't westen gezien (1932.)
Foto: Interieur N.H. Kerk.Edam.
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Enkhuizen en Hoorn in 1514 ... D. Brouwer (te Enkhuizen) ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Enkhuizen en Oranje ... D. Brouwer (te Enkhuizen) ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Over bevrachtingscontracten ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 115, 116, 117, 118, 119
Iets uit en over onze enquette betreffende Kinderfolklore ... M. Zwaagdijk (te Den Haag) ... 120
Foto: „Zo telt de boer zijn geldje, geldje, geldje !“
121, 122, 123, 124, 125, 126
Rustenburg ... P. Schuurman [Wz.] (te Graft) ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Opmeer ... D. Pijper (te Opmeer) ... 139, 140, 141, 142, 143, 144
Wat Groôtmoeder vertelde (Vervolg op vorigen bundel) ... JE en P. Rol [= 'N ACHTEROMSKLOMP (Dialect omtrek Wijdenes.)] ... 145, 146, 147, 148, 149, 150
Zuster Albertine. De handen ... Nelly Soeters-Van Balen Blanken ... 151, 152, 153, 154
Janus, m'n oude schoolvriend (Een jeugdherinnering.) ... Siebe de Jong ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
Ete, wat de pot schaft/"Ete, wat de pot skaft" en "De duvel in de bedstee." Een verhaal van zestig à zeventig jaar geleden ... A. C. ter Horst-Hoekstra ... 162, 163, 164, 165, 166, 167
'n Lastig reidsel ... [N.N. (= zonder auteursvermelding); de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV A. C. ter Horst-Hoekstra] ... 168, 169, 170, 171
Skooljare vroeger en nouw of skooljare om er de bai 1895 ... Maartje uit de Biemster ... 172, 173, 174, 175, 176, 177
Slechte tijden voor mijn geboorteplaats: Abbekerk ... H. Langedijk Hz. (te Spierdijk) ... 178, 179, 180, 181, 182, 183
Westfriezen van verdienste. (Wouter Sluis.) ... H. B. Hijlkema/H. B. Hylkema (oud-Rijkszuivelconsulent te Soestduinen) ... 184, Foto: Wouter Sluis
Foto: Gedenksteen
Foto: De boerderij te Den Hout, gemeente Hoogkarspel, waar Wouter Sluis geboren werd
Foto: Kaasfabriek van Sluis en Stuyt
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Verzen van Westfriezen ... Ploegen in herfst ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 197, 198
De slaap ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 199, 200
Het lied van de hamers ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 201, 203, 203
Stille visscher ... A. Renooij (te Berkhout) ... 204
Bloeiende clyvia ... A. Renooij (te Berkhout) ... 205
Waarom....? ... Jac. Broersen ... 206, 207
Boerenwijsheid - Lentemaand 1932 ... Siebe de Jong ... 208
Soort bai soort ... Dr. Rempt (te R. = Rotterdam) ... 208
An Trienke ... Dr. Rempt (te R. = Rotterdam) ... 209
De zwarte poes ... D. van Heezen (te Hoorn) ... 210, 211
't Het er klozen ... Jan Roselaar (te Hoorn) ... 212, 213, 214
Op je stoel door West-Friesland: (titelpagina) ... 215
Hensbroek ... 217, 218
Obdam ... 219, 220
Wester- en Ooster-Blokker ... 221, 222, 223, 224, 225, 226
Foto's: Boerderij van Joris de Boer te Blokker. Oude boerenbehuizing te Blokker.
227
Wadwaai (=Wadway) ... 228, 229
Foto: N.H. Kerk te Wadwaij.
Wognum ... 229, 230, 231
Hauwert ... 232, 233, 234
Midwoud en Oostwoud ... 235, 236
Benningbroek en Sijbekarspel ... 237, 238, 239, 240, 241, 242
Foto: Kerk te Benningbroek.
243
Inhoud

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.