Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1930 » Inhoud

Jaarboek 1930 (4)

Voorkant Jaarboek 1930 (4e jaargang) Titelpagina ... 1
Voorwoord ... 3
Ledenlijst ... 5
Het Historisch Genootschap "Oud-Westfriesland" in zijn 1e lustrum ... 13
Zomer ... A. C. Bol-Denijs (Nora) ... 21
Uit de geschiedenis der Stede Grootebroek ... [zonder auteursvermelding] [P. Noordeloos] ... 22viii
"Het Kromhout" te Opmeer ... Mr. J. Belonje ... 35
'n Piendere vrouw ... door W. [=....] ... 36
De Voornaald ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 44
Een Westfriesche dichter uit de zeventiende eeuw (Claes Maertsz.) ... J. Schuitemaker Cz. ... 45
Resolutie Vroedschap Enkhuizen 1654 ... 50
Oude reizigers in West-Friesland ... Th. Wortel (te Alkmaar) ... 51
Akte in familie archief Semeijn de Vries/Uit een familie-archief 1574 ... [(Ingezonden door) Mr. J. de Vries van Doesburgh] ... 63
Vroedschaps Vergadering gehouden te Sijbecarspel 4 April 1783 ... Wm. Zeijlemaker/Jb. Portegijs ... 64
Te gast ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 65 of 64ix
Vroedschaps Vergadering gehouden te Benningbroek op den 7 April 1783 ... Wm. Zeijlemaker/Jb. Portegijs ... 72x
In Mei ... Jb. de Jong (te Hoogkarspel) ... 73
Weerom dat de klok stilstond ... M. [=....] ... 74
Oostwouds Opbloei ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 79
De binnendijken der Vier Noorder Koggen ... P. Schuurman [Wz.] (Te Graft) ... 80xi
Madelieven ... J. Bom ... 90
Westfriesche/West-Friesche spreekwoorden met berijmd klein ... D. Pijper (te Opmeer) ... 91
Vormelier van den Eed voor de Molenaar ... Jb. Portegijs (te Benningbroek) ... 96xii
Oproep ter Algemeene Vergadering in 1929 te Hoorn (zwartwitfoto) ... 97
Een Noord-Hollandsche Gemeente van 1795-1812 ... S. Buisman ... 98
"Het recht van de Wint" Motto: "De Wind blaast werwaarts hij wil." [betreft Spanbroek, 18e eeuw] ... [zonder auteursvermelding; de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV Dr. W. Lampen] ... 116xiii
Van Haringkarspel naar Jerusalem ... Dr. W. Lampen, O. F. M. (te Firenze) ... 122
Wat een Florentijnsch Edelman over West-Friesland schreef ... Dr. W. Lampen, O. F. M. (te Firenze) ... 125
Van 'n Zondag in de Streek ... Jb. de Jong (te Hoogkarspel) ... 127
Sterren ... J. Bom ... 130
Korte Levens-Schets van den honderd en tienjarigen grijsaard Jacob Janse, geboren te Amsterdam Ao. 1698, en overleden te Wormer, den 2den van Lentemaand, 1808... D. B. [= D. Brouwer] ... 131
Herfst ... J. Bom ... 133
Reis door Zuid-Holland/Reis gedaan door Zuidholland door Dirk W. Davidson en Grietje Timmerman en P. Hoek Jbz. en Trijntje Balk ... Brander, oud-Burgemeester (te Hoogkarspel) ... 134
Wel inwoner maar geen Burger ... Jb. Portegijs (te Benningbroek) ... 135
De bodem van Drechterland (Oosthoek)/De bodem van West-Friesland ... D. B. [= vermoedelijk D. Brouwer te Enkhuizen]/Dr. H. J. Calkoen ... 136
Uit het register der rentebrieven te Enkhuizen (1524)/Uit het Register van Rentebrieven, toekomende de Getijden en Memoriën van Sint Gommers en Sint Pancras-Kercke te Enkhuizen ... D. B. [= vermoedelijk D. Brouwer] (te E.) [= Enkhuizen] ... 140
"Zonder Proportie" Westfriesch Schetsje ... A. C. Bol-Denijs (Nora) ... 141
Commissie op G. P. Dekker (Hoog- en Aartswoud) 1780/Commisssie op Gerrit Pietersz. Dekker als Geregtsbode van Hoogtwoude en Aardswoude ... Dirk Breebaart (te Hoogwoud)/D. Breebart ... 142xiv
Commissie op Elbert Wijs 1783/Commissie op Elbert Wijs tot Schoolmeester, Koster & Voorzanger in den Dorpe &amo; Kerke van Hoogtwoude ... Dirk Breebaart (te Hoogwoud)/D. Breebart ... 143xv
Aan het Genootschap "Oud West-Friesland" ... R. (te Anna Paulowna) ... 145
Winter ... A. C. Bol-Denijs (Nora) ... 146
Niks an vôngen (Ik vind er niks an.) ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 148
Op je stoel door West-Friesland: ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 149
Op je stoel door West-Friesland: Schellinkhout ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 150
Op je stoel door West-Friesland: Wijdenes ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 157
Op je stoel door West-Friesland: Hem ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 162
Op je stoel door West-Friesland: Venhuizen ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 165
Aanteekeningen ... D. B. [=D. Brouwer te Enkhuizen] ... 169
Inhoudsopgave ... 172

viii Bepaaldelijk p. 31: vergadering te Hoogwoud gehouden - "steden".
ix In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat Vroedschapsvergadering Sijbekarspel 1783.
x In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat Vroedschapsvergadering Benningbroek 1783.
xi Bepaaldelijk p. 81-90: "De binnen dijken der Vier Noorder Koggen" door P. Schuurman, bepaaldelijk p. ?, waar sprake is van de Gouw naar Sijbekarspel (de Houtmersgouw) die volgens een bepaling, van Jacob van der Binck (baljuw van Medemblik), uit 1349, moet worden "onderhouden" door de Aartswouders. Het woord onderhouden staat er eigenlijk niet, maar verwaren of zo.
xii In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat Vormelier van den Eed voor de Molenaars 1805.
xiii Over Jan Janz. Braak zaagmolenaar te Spanbroek, zie WFON 4, p. 116-121.
xiv In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat ten onrechte dat dit artikel en twee andere artikelen geschreven zijn door D. Breebart, omdat het gaat om Dirk Breebaart.
xv In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat ten onrechte dat dit artikel en twee andere artikelen geschreven zijn door D. Breebart, omdat het gaat om Dirk Breebaart.


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

Inhoud WFON 1930 (4)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Voorwoord ... 3, 4
Ledenlijst ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Het Historisch Genootschap "Oud-Westfriesland" in zijn 1e lustrum ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Zomer ... A. C. Bol-Denijs (Nora) ... 21
Uit de geschiedenis der Stede Grootebroek ... [zonder auteursvermelding] [P. Noordeloos] ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
"Het Kromhout" te Opmeer ... Mr. J. Belonje ... 35
'n Piendere vrouw ... door W. [=....] ... 36, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 43
De Voornaald ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 44
Een Westfriesche dichter uit de zeventiende eeuw (Claes Maertsz.) ... J. Schuitemaker Cz. ... 45, 46, 47, 48, 49
Resolutie Vroedschap Enkhuizen 1654 ... 50
Oude reizigers in West-Friesland ... Th. Wortel (te Alkmaar) ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Akte in familie archief Semeijn de Vries/Uit een familie-archief 1574 ... [(Ingezonden door) Mr. J. de Vries van Doesburgh] ... 63
Vroedschaps Vergadering gehouden te Sijbecarspel 4 April 1783 ... Wm. Zeijlemaker/Jb. Portegijs ... 64
Te gast ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Vroedschaps Vergadering gehouden te Benningbroek op den 7 April 1783 ... Wm. Zeijlemaker/Jb. Portegijs ... 7272
In Mei ... Jb. de Jong (te Hoogkarspel) ... 73
Weerom dat de klok stilstond ... M. [=....] ... 74
75, 76, 77, 78
Oostwouds Opbloei ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 79
De binnendijken der Vier Noorder Koggen ... P. Schuurman [Wz.] (Te Graft) ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Madelieven ... J. Bom ... 90
Westfriesche/West-Friesche spreekwoorden met berijmd klein ... D. Pijper (te Opmeer) ... 91, 92, 93, 94, 95
Vormelier van den Eed voor de Molenaar ... Jb. Portegijs (te Benningbroek) ... 96
Oproep ter Algemeene Vergadering in 1929 te Hoorn (zwartwitfoto) ... 97
Een Noord-Hollandsche Gemeente van 1795-1812 ... S. Buisman ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
"Het recht van de Wint" Motto: "De Wind blaast werwaarts hij wil." [betreft Spanbroek, 18e eeuw] ... [zonder auteursvermelding; de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV Dr. W. Lampen] ... 116, 117, 118, 119, 120, 121
Van Haringkarspel naar Jerusalem ... Dr. W. Lampen, O. F. M. (te Firenze) ... 122, 123, 124
Wat een Florentijnsch Edelman over West-Friesland schreef ... Dr. W. Lampen, O. F. M. (te Firenze) ... 125, 126
Van 'n Zondag in de Streek ... Jb. de Jong (te Hoogkarspel) ... 127, 128, 129
Sterren ... J. Bom ... 130
Korte Levens-Schets van den honderd en tienjarigen grijsaard Jacob Janse, geboren te Amsterdam Ao. 1698, en overleden te Wormer, den 2den van Lentemaand, 1808... D. B. [= D. Brouwer] ... 131, 132
Herfst ... J. Bom ... 133
Reis door Zuid-Holland/Reis gedaan door Zuidholland door Dirk W. Davidson en Grietje Timmerman en P. Hoek Jbz. en Trijntje Balk ... Brander, oud-Burgemeester (te Hoogkarspel) ... 134
Wel inwoner maar geen Burger ... Jb. Portegijs (te Benningbroek) ... 135
De bodem van Drechterland (Oosthoek)/De bodem van West-Friesland ... D. B. [= vermoedelijk D. Brouwer te Enkhuizen]/Dr. H. J. Calkoen ... 136, 137, 138, 139
Uit het register der rentebrieven te Enkhuizen (1524)/Uit het Register van Rentebrieven, toekomende de Getijden en Memoriën van Sint Gommers en Sint Pancras-Kercke te Enkhuizen ... D. B. [= vermoedelijk D. Brouwer] (te E.) [= Enkhuizen] ... 140
"Zonder Proportie" Westfriesch Schetsje ... A. C. Bol-Denijs (Nora) ... 141
Commissie op G. P. Dekker (Hoog- en Aartswoud) 1780/Commisssie op Gerrit Pietersz. Dekker als Geregtsbode van Hoogtwoude en Aardswoude ... Dirk Breebaart (te Hoogwoud)/D. Breebart ... 142
Commissie op Elbert Wijs 1783/Commissie op Elbert Wijs tot Schoolmeester, Koster & Voorzanger in den Dorpe & Kerke van Hoogtwoude ... Dirk Breebaart (te Hoogwoud)/D. Breebart ... 143, 144
Aan het Genootschap "Oud West-Friesland" ... R. (te Anna Paulowna) ... 145
Winter ... A. C. Bol-Denijs (Nora) ... 146, 147
Niks an vôngen (Ik vind er niks an.) ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 148
Op je stoel door West-Friesland: ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 149
Op je stoel door West-Friesland: Schellinkhout ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Op je stoel door West-Friesland: Wijdenes ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 157, 158, 159, 160, 161
Op je stoel door West-Friesland: Hem ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 162, 163, 164
Op je stoel door West-Friesland: Venhuizen ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 165, 166, 167, 168
Aanteekeningen ... D. B. [=D. Brouwer te Enkhuizen] ... 169, 170, 171
Inhoud ... 172

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.