Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 1929 » Inhoud

Jaarboek 1929 (3)

Voorkant Jaarboek 1929 (3e jaargang) Titelpagina ... 1
Advertenties ... 2
Voorrede ... De Gehaimskraivers (te Bovenkarspel, Enkhuizen en Hoogkarspel) ... 3
Ledenlijst ... 5
"Draeght elckanders lasten." Bijdrage tot de Geschiedenis der "Zeevarende Beurzen" in Noord-Holland ... S. Lootsma (leeraar aan de Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers te Amsterdam ... 12
IJ-rijm op Westfriezendag ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te B[ovenkarspel]) ... 61
De beeltenis in het water ... P. Visser (te Anna Paulowna) ... 62
Herinnering ... "Vader" ... 78
Lampeschijn ... 79
Zonnebloemen ... 79
Avond ... 80
De berk ... 80
Janny Bom te Beemster (zwartwitfoto) tegenover p. 80
Schoonheid ... 81
Troost ... 82
Visschers ... 82
Weelde ... 83
Sneeeuw ... 84
Keer tot U zelf ... 84
Lenteverlangen ... 85
Jantje ... 86
De Brulleft van oom Jouwik/De brulleft van Oom Jouwik ... J. Schuitemaker Cz. ... 87
'Errineringen van 'n Enkhuizer (Enkhuizer dialect)/Errineringen van 'n Enkuuzer ... E. Volgers (te Enkhuizen) ... 96v
Op Westfriezendag (Wijze: Friesche Volkslied) ... 112
De polder Mijzen ... P. Schuurman [Wz.] (te Graft) ... 113-119
Sprokkels uit het oud-Archief van Enkhuizen ... D. Brouwer ... 120
Advertentie van Ma Bierman, declamatrice te Oosthuizen ... 122
Een Noord-Hollandse gemeente onder de Bataafsche Republiek ... S. Buisman ... 123
Herinnering aan Outger Jacobsz. van Grootebroek ... P. Noordeloos (te Grootebroek) ... 135
Op uw stoel door West-Friesland (Westwoud) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 143
Op uw stoel door West-Friesland (Hoogkarspel) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 147
Op uw stoel door West-Friesland (Lutjebroek) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 148
Monument Pieter Jong Iz. (zwartwitfoto) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... tegenover p. 148
Op uw stoel door West-Friesland (Grootebroek) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 149
Op uw stoel door West-Friesland (Bovenkarspel) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 150
Regenten en regentessen van het protestantsche weeshuis te Grootebroek (zwartwitfoto) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... tegenover p. 150
Op uw stoel door West-Friesland (Broekerhaven) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 153vi
Een merkwaardige acte uit het notulenboek van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van Wervershoof (1671) ... Guilielmus Bogardus ... 155vii
Westfriesland's Tuinbouw in de 16e, 17e en 18e eeuw/West-Friesland's Tuinbouw in de 16e-18e eeuw ... C. Koeman (te Aalsmeer) ... 159
Uithangborden van herbergen ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 162
Het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" ... D. Pijper (te Opmeer) ... 164
Boerenliedje (op Westfriezendag) ... Y. W. S.-V. B. B. [=IJ. S. E. Wegener Sleeswijk-Van Balen Blanken] ... 165
Taalles ... D. Smit ... 167
Een merkwaardig grafperk in de Zuiderkerk te Enkhuizen/Een merkwaardige grafzerk ... J. Westra van Holte (te Enkhuizen) ... 169
Peet Neeltje en Klaartjenicht ... D. Smit (te Bovenkarspel) ... 175
Het oude Raadhuis te Spanbroek (In den muur staat in cijferankers het jaartal 1598.) ... D. Pijper ... 176
Rustig voort ... D. Smit (te Bovenkarspel) ... 178
Een historische plek ... C. Koeman (te Aalsmeer) ... 179
Een Zondagavondvertelling uit de 19de eeuw ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 180

v Wordt vervolgd in de zevende jaargang.
vi Bepaaldelijk p. 153 waar staat: «De R.C. Kerk H. Martinus is een moderne kerk.» [ ...] «Zij bezit» [...] «Een verguld zilveren monstrans, waarvan het bovendeel met beeldje van St. Maarten van ± 1500, het overige van 1600 is.»
vii In het repertorium op de jaarboeken I t/m XV staat Een merkwaardige acte uit het notulenboek van den Kerkeraad der N. H. Gemeente te Wervershoof (1671).


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.