Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1926 » Pagina 57

West-Friesland

Eerder verschenen in West-Friesland's Oud en Nieuw, 1e bundel, pagina 57.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1926.

West-Friesland! neen, U schonk niet de natuur
Den kostb'ren schat van bosschen, duin en strand,
Die 't maakt tot een der schoonste van het land,
Zooals bij voorbeeld wel Uw Kennemerbuur.

Een land van weiden zijt gij, vol van vee;
Van veld en boomgaard, wonderrijk aan vrucht,
Gekoepeld door een kleurenpracht'ge lucht,
Beschut door hooge dijken tegen Zuiderzee.

Uw volk heeft uwen aard: door eenvoud mooi
En goed van kern; door hoofd, gemoed en hart.
En 't uitte smaak door bouw van hof en stad.

Geen uiterlijke praal is het tot tooi.
Van binnen draagt het liefst zijn vreugd en smart.
West-Friesland! ja, gij zijt een kostb're schat.

Amstalana.

De Beemster

I.

De schoonst' en kostbaarste smaragd,
Die de aarde ooit naar boven bracht,
Dat is de Beemstersche landouw.
Die zoo gevat is en geplaatst,
Dat ze in haar flonker 't groen weerkaatst,
Dat Hollands weelde wezen zou.

II.
Men spreekt in dezen tijd niet meer,
Van Heerlijkheid en van den Heer,
Maar raakt de Beemster z'n schoon niet kwijt,
Dan blijft de Beemster 'n Heerlijkheid,
En op des Beemster's middenkruis,
Prijkt eeuwig „'t Heerenhuis”!

V. B. B.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.