Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1926 » Pagina 51

West-Friesland

Eerder verschenen in West-Friesland's Oud en Nieuw, 1e bundel, pagina 51.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1926.
Auteur: G. C. van Balen Blanken.

Geen plekje op deez' aard,
Mij dier en meerder waard
    West-Friesland mijn.
'k Heb hier mij moe gespeeld,
In and'rer vreugd gedeeld
Ook and'rer leed geheeld.
    West-Friesland mijn!

Wat 't leven geven kan,
'k Kreeg ruim mijn deel ervan,
    West-Friesland mijn.
Toen 't leven zich ontspon,
En ik mijn rechten won,
Mocht 'k doen hier wat 'k kon,
    West-Friesland mijn!

Ge hebt mij ruim gevoed,
Gij gaaft mij levensmoed,
    West-Friesland mijn.
Ge zaagt me hier omringd,
Door een familiekring,
Met wien 'k door 't leven ging,
    West-Friesland mijn!

Ja al mijn heil op aard
Hebt gij mij steeds bewaard,
    West-Friesland mijn.
Nooit stond ik hier alleen
En ga ook 't leven heen,
Wij blijven eeuwig één!
    West-Friesland mijn!

G. C. v. B. B.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.