Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1926 » Pagina 11

West-Friesch Volkslied

Eerder verschenen in West-Friesland's Oud en Nieuw, 1e bundel, pagina 11.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1926.

(Met zilver bekroond door het Genootschap)

Vrije Friezen, laat ons zingen.
Ongedwongen, vrij en blij,
Laten we ons in 't koorlied mengen
Van Westfrieslands burgerij.
Vrijheid bruist in onze harten,
Vrijheid kenmerkt onzen zang,
Vrijheid is ons aangeboren —
Fries en vrij, ons leven lang!

Land omringd door zware dijken,
Land ontwoekerd aan de zee,
Met Uw groene klaverweiden
En het nuttig zwartbont vee.
Met Uw bloeiende landouwen,
Kostbare akkers, golvend graan,
Vruchtentuinen, groentebouwen —
Bronnen van ons volksbestaan.

Land van Radboud, Coen en Schouten,
Willem IJsbrantsz Bontekoe,
Land van onzen Paulus Potter,
Nooit ben ik U prijzens moe.
Plekje grond, rijk aan historie,
Waar de zee ruischt langs het strand,
'k Zing Uw roem, Uw glans en glorie —
'k Heb U lief, mijn Vaderland!

D. Pijper

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.