Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1926 » Pagina 10

An West-Friesland

Eerder verschenen in West-Friesland's Oud en Nieuw, 1e bundel, pagina 10.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1926.

door IJ. S. E. WEGENER SLEESWIjK, geb.: Van Balen Blanken.

Main maidje raigt d'r kralen an 'n dreid,
As witte en groene druppels raien ze anien,
En vormen, mienens haar 'n keuningpronk,
Van raikdom en van fainhaid ongemien.

Ze trekt d'r mooiste pop d'r kermisjurk an,
En met belaidzame en preciese hand
Vlait ze het glazen spul om 't poppenhoofd,
En in d'r kinderoog laikt 't diamant.

Zóó ziet main oog vermooid, West-Friesland's durpen,
Ze leggen as 'n snoer van bonte pracht,
Temidden van de brul1oftstooi der waiden
En in de verte is 't, of 't lonkt en lacht.

Zôoas de diamantenboot d'r glinst'ring
Over de kralen spraidt en ze vermooit,
Zoo het main geestesoog de ouderleke weuning
Met ongemiene pracht getooid.

De glans en gloed, die van dat plekkie uitging,
Die licht nog over het West-Friesche land
En toovert tinten op de vruchtb're waiden,
Voor main het mooist, het raikst gezegend land.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.