Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Bibliotheek » Westflinge » 2008 » 2 april

Schildpad onder de bieten in Hauwert

Westflinge
De rubriek Westflinge richt de schijnwerper op het verleden van West-Friesland met een actuele aanleiding. Vandaag aandacht voor Hauwert.
(Eerder verschenen in het Noordhollands Dagblad, woensdag 2 april 2008.)

Door Ed Dekker

HAUWERT – Oud en nieuw komen aan bod in het komende jaarboek van het Historisch Genootschap Hauwert. Onder ‘nieuw’ valt de kroniek 2007, met het kampioenschap van de F1-voetballertjes als belangrijke dorpsgebeurtenis. ‘Oud’ zijn de snippers uit de Dorpskoerier van 1967, met een mooie voetbalfoto van de aspiranten.

O zo klein, al dat dorpsnieuws van vorig jaar en van veertig jaar geleden. Maar o zo leuk. Vooral omdat er zoveel namen worden genoemd.
Dat maakt de dertiende editie van het jaarboek extra interessant, ook voor buitenstaanders.
Het nieuwe jaarboek van het Historisch Genootschap Hauwert wordt zondag 13 april gepresenteerd. Dat gebeurt op een feestelijke bijeenkomst in de hervormde kerk. De uitgave telt 110 pagina's. Diverse onderwerpen worden behandeld.
Paginagroot zijn de portretten afgedrukt van Pieter van der Molen en Cornelia Helder. Zij trouwden in 1915 en vestigden zich op een boerenplaats net buiten de bebouwde kom van Hauwert. Deze stolp heette lange tijd Welgelegen. De huidige bewoner is J.P. van der Zee.

Erfenis

De jonge Pieter van der Molen kreeg de boerderij in zijn schoot geworpen. Zijn bruid had de hoeve met 22 hectare land geërfd van haar vader, Jacob Helder. Tot de erfenis behoorde ook een werkmanshuis.
Pieter was afkomstig uit Obdam. Zijn vader, Cornelis van der Molen, was opgegroeid in Hauwert. Hij ging boeren op het bedrijf van zijn schoonvader in Obdam. Zijn vrouw, Maartje Helder, was Obdamse.
Een schrift van Pieter van der Molen is bewaard gebleven. Hij noteerde allerlei wetenswaardigheden over zijn bedrijf. Uit zijn – deels afgedrukte – aantekeningen blijkt dat hij her en der al zijn vee en inventaris heeft gekocht om na zijn huwelijk in 1915 te kunnen boeren in Hauwert.
Voor een bedrag van 5664 gulden kocht hij twintig koeien, onder meer in Alkmaar, Hoorn en Purmerend. Aan vijf hokkelingen (1-jarige koeien die nog niet hebben gekalfd) was hij 722,50 gulden kwijt.
Divers ‘boerengoed’ nam Pieter in 1915 over van J. Koeman. Zoals een botervat van twintig kop, een zoutkist met twee schragen, zes weivaten en een kaastobbe. Piet en Cornelia van der Molen-Helder gingen dus zelf kazen op Welgelegen.
Op 1 mei 1915, tien dagen na de trouwdag, begon het stel met een schuld van 19.500 gulden. Ook moest nog 1023 gulden worden betaald ‘aan een en ander’. Eind 1918 was de schuld verkleind tot 10.000 gulden.
De Dorpskoerier is een onuitputtelijke informatiebron om een indruk te krijgen van het Hauwert in vroeger jaren. Jaap Surink heeft allerlei wetenswaardigheden verzameld uit de jaargang 1967.
Van allerlei evenementen is de uitslag opgenomen. Bij de stierenkeuring vielen de volgende boeren uit Hauwert in de prijzen: 2-jarige stieren: C. Vis en P. Druif Kzn., 1-jarige stieren: A. Neefjes, J. Butter, en Gebr. Koster.
Allerlei dorpsnieuwtjes worden genoemd. In 1967 is bejaardenhuis De Hoge Weide geopend. Voor de opening is in het dorp 303,50 gulden bij elkaar gebracht.
Het woonhuis naast het (toenmalige) café Hamming is verbouwd en is op 15 augustus in gebruik genomen als kantoor van de Coöperatieve Raiffeisenbank ‘Nibbixiwoud’. De officiële opening was later. Als erelid van de bank mocht toen C. Winkel de sleutel omdraaien die Margreet Metselaar hem had aangereikt.

Vaardigheidsproeven

De Dorpskoerier van 1 december 1947 meldde dat de schildpad van de familie Conijn kennelijk niet mee wilde naar Terschelling. Het dier was namelijk gevonden in de tuin bij C. Stapel onder de bieten.
Diverse verenigingen worden belicht. Gym- en turnvereniging WIK nam deel aan vaardigheidsproeven in het veilinggebouw van Avenhorn. Bij de meisjes A slaagden E. Mienis en H. Wilms. Bij de meisjes B waren dat: T. van Dijk, Sj. Dekker, G. Bierman, J. Langeberg, E. Monen, B. Schraa, I. Beemster en T. Feller. De geslaagden onder de jongens van Hauwert waren (A): S. Dekker, H. van Dijk en H. Monen.
Een belangwekkende ontdekking werd in 1966 gedaan tijdens werkzaamheden van jeugdclub De Vrije Vogels. Het transept van de kerk werd geschikt gemaakt als jeugdkapel. Daarbij kwamen waardevolle wijdingskruisen tevoorschijn. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd ingeschakeld. De jaarvergadering van de afdeling van de Bond voor Staatspensioen trok 15 van de 140 leden.
Die tijd maakte de bond zich druk om een ‘aow waar je goed van rond kunt komen’. Later in 1967 gaf de heer Krul uit Andijk voor de bond een uiteenzetting over ‘de laagte van de aow’. Na de pauze op deze bijeenkomst traden Jan en Gré Krul en mevrouw Van Laren-Zwuup op met West-Friese voordrachten en liedjes.
Sociëteit Ons Genoegen, Hervormde Dameskrans, de Culturele Raad, er was van alles te doen in het Hauwert van veertig jaar geleden. Het Nutsdepartement hield de jaarlijkse tuinenkeuring. Bij de grote tuinen gingen de prijzen naar 1. J. de Winkel, 2. W. Bakker, 3. W.C. Bontekoning.

De Egboot

Hengelsportvereniging De Egboot verloor de jaarlijkse viswedstrijd tegen Het Scharretje uit Nibbixwoud voor de derde maal op rij. De wisselbeker verhuisde definitief naar ‘Nibbik’. De leden van Het Scharretje haalden gemiddeld 200 centimeter vis uit het water, die van De Egboot slechts 110 centimeter. Ondanks dat H. Boelis de grootste vis ving: eentje van 41 centimeter.
Heel ander dorpsnieuws biedt de kroniek over 2007. In januari verscheen een kinderboek van Jurrian Gorter, de oudste inwoner van Hauwert. De titel is ‘Vogeltje bouwt een nestje’.
De voetballertjes van F1 wonnen in december met 8-1 van Strandvogels en werden najaarskampioen. ‘De wedstrijd was uitverkocht’, meldde de Dorpskoerier. Het feest leverde een groot spandoek op, met een zilveren schaal en een ererondje door Hauwert.

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.