Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Thema's » West-Friesland » Tijdlijn

1741-1804

1741
Secretaris Seger Lakenman van Drechterland krijgt een beroerte en wordt door Joannes Pool opgevolgd, de eerste van vier generaties Pool in die functie.

1749
Klachten over het betalen met slecht goud.

1757
De 'gegoedheid' der collegeleden wordt voor de vier ambachten verhoogd.

1759
Wijziging van de dijkverstoeling vindt plaats.

1762
De archiefkast met vier sloten is zoek en blijft zoek.

1764
In de gebruikelijke eden wordt ditmaal ook de trouw aan de Prins van Oranje opgenomen.

1775
Grote stormschade. Het behoud van de dijk was een dubbeltje op zijn kant en als gevolg weer grote schulden.

1776
De ruzie om ƒ 1,- omslag per morgen in plaats van per vastgesteld quotum, begint. Weer veel stormschade.

1780
Er is sprake van een nieuwe `itlaagdijk bij Andijk.

1787
Oorlogsgevaar en weer gewapende wachten op de dijk. In de af te leggen eden wordt weer de trouw aan Oranje opgenornen, het gevolg van het ingrijpen van de Pruisen. Alleen de steenmeter weigert.

1795
De Franse tijd begint met vrijheid, gelijkheid en broederschap, opheffing van de Gecommitteerde Raden, een veelheid van overheidsbemoeiing, meer zorg voor de wegen en voortgaande wijzigingen tussen de twee oostelijke en twee westelijke ambachten.

1799
Inval van de Engelsen en Russen in Noord-Holland. Schade aan dijken en bruggen, vooral in Geestmerambacht.

1802
In zeventig jaren tijd heeft alleen al Drechterland 429444 lasten steen aangebracht, met de Vier Noorder Koggen ruim één millioen ton.

1804
Een nieuw reglement voor de ambachten verandert niets wezenlijks.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.