Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Thema's » West-Friesland » Tijdlijn

1404-1570

1404
Enkhuizen krijgt het recht - tot 1840 - beurtelings met Grootebroek een heemraad te benoemen.
Er wordt één dijkgraaf aangesteld voor de hele Omringdijk en één college van bestuurders, een poging tot centralisatie die mislukte, in 1695 is herhaald en pas in 1921 volbracht.

1421
De St. Elisabethvloed. West-Friesland deelt in de watersnood die heel Holland en Zeeland teisterde. Enkhuizen heeft hierna zijn kerk buitengedijkt.

1433
Philips van Bourgondië regelt de schouw van de Westfriese dijk. Niemand mag op een schouwdag dijken, of met stokken, vorken en staven op de dijk verschijnen.
Nog in 1744 vinden wij in een keur van de vier Noorder Koggen in artikel 21 de bepaling dat ieder op minstens vijf roe van de schouwende heren moest blijven.

1456
De Burghornpolder komt tot stand, één der eerste inpolderingen, dus verovering òp de zee.

1466
Heel Holland deelt in de kosten van het herstel van de vier Noorder Koggendijk. De dijk is dus een domein, een gemenelandsdijk, een vaak aangehaald bewijs.

1497
Weer een stap dichter naar een algehele gemeenmaking, namelijk per dorp.

1503
Drechterland krijgt een eigen dijkgraaf om het jaar één uit Hoorn en dan weer uit Enkhuizen. Tot 1864.

1508
Keizer Maximiliaan geeft wegens overstromingsschade kwijtscheiding van beden of belasting. Ook dit wordt later vaak gebruikt als bewijs van: ziet u wel de Omringdijk is een gemene dijk.

1515
Karel V ziet in Holland de slechte staat der dijken en stelt een superintendent over de dijken aan.

1521
Proces over een dijkgedeelte bij Hoorn waarvan de lengte 7,5 cm is.

1570
De Allerheiligenvloed veroorzaakt veel schade.

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.