Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Westfrieslanddag 2019

Archivering » Thema's » Omringdijk

Omringdijk

Tijdlijn Omringdijk
Auteur: J.C. Hooftman. Lees verder »

De Westfriese Omringdijk
(WFON 1967, C. Koeman, pagina 86-99)
Wanneer er gesproken wordt over wereldwonderen - en daaronder verstaat men dan doorgaans kunstmatige bouwwerken, door mensenhanden gemaakt - dan moeten wij altijd denken aan de Westfriese Omringdijk. Bekend is, dat deze dijk er reeds was toen de vroegste geschreven bronnen over onze omgeving gemaakt werden. Dat was in het tijdperk van 1100 tot 1200. Westfriesland was toen dun bevolkt; een stad als Hoorn bv. was nog niet eens als zodanig bekend. Op vele plaatsen vond men enige bewoning; de bewoners probeerden allereerst van wateroverlast bevrijd te geraken. Lees verder »

Kijk op de Dijk: Bruno Doedens verkent de Omringdijk als landschapsarchitect

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.

Westfrieslanddag 2019