Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Thema's » Andijk

Andijk: Wapen - Vlag - Logo

Wapen

De oorspronkelijke tekst van de toestemming van de Hoge Raad van Adel tot het voeren van een gemeentewapen luidt als volgt:

Van Wege den Koning
De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt aan dezelven verleend, bij besluit van den 20sten February 1816 bevestigt bij dezen de gemeente van Andijk ingevolge het, door haar gedaan verzoek, in het bezit van het navolgende Wapen:
Een veld van Zilver waarop een Ruiter te Paard houdende een Vaandel in de hand.
Gedaan in 's-Gravenhage den 26 juni 1816.

Het wapen symboliseert een dijkwacht te paard. Volgens historici kon het in vroeger tijden, toen de Zuiderzee nog niet door de Afsluitdijk was afgesloten bij de Noorderdijk van Drechterland, geducht spoken.
Regelmatig werd daarom door dijkwachten te paard gecontroleerd of er voor de dijk geen gevaar was.
Deze dijkwachten waren hoofdingelanden van het Ambacht van West-Friesland, genaamd Drechterland, dat in 1920 met andere ambachten is opgegaan in het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier.

 

Wapen van Andijk

 

Vlag

Bij raadsbesluit van 5 april 1976 is een gemeentevlag ingesteld, waarvan de beschrijving luidt:

banen blauw-groen-zwart met aan de broekzijde op het groen in wit de letters AD; de hoogten van de banen verhouden zich als 1:2:1.

Als hoofd-vlaggekleur is groen gekozen, in de banistiek de internationale aanduiding voor water. De naam van de gemeente 'Aan de dijk' en het embleem van het gemeentewapen, wijzen reeds op de historische belangrijkheid van water en waterbeheersing. De letters AD zijn ontleend aan de vaan, voorkomende op het gemeentewapen. De kleuren blauw en zwart representeren de lucht en de aarde/het land. Het wit van de letters is ontleend aan de kleur zilver van het wapen.

 

Vlag van Andijk

 

Logo

In de brede lijn van het gemeentelijk logo zit een grote groene hobbel verwerkt. Deze hobbel symboliseert de IJsselmeerdijk. De groene kleur wijst op de voor Andijk zo belangrijke agrarische activiteiten. Meteen na de dijk gaat de lijn van het logo over in kleine blauw golven: het IJsselmeer. Dit blauwe wijst ook op de waterrecreatie die in Andijk een steeds grotere rol gaat spelen.

 

Logo van Andijk

Bovenstaande tekst is overgenomen uit de gemeentegids van Andijk (editie 2000-2001).
Het gemeentelogo is afkomstig van de website van de gemeente Andijk.
De afbeelding van de vlag is afkomstig van de De Vlaggenkaart website.
De afbeelding van het wapen is afkomstig van de Nederlandse Gemeentewapens website.

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.