Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1955 » No. 9/10 » pagina 261

Het laatste woord

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 10e jaargang, 1955, No. 9/10, pagina 261.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Met dit nummer van De Speelwagen, dat door omstandigheden enkele maanden later verschijnt dan normaal, is de tiende jaargang voltooid. Zoals in het vorige nummer werd aangekondigd, wordt hiermede de uitgave gestaakt.

Gedurende tien jaren was De Speelwagen een welkome en geziene gast in vele gezinnen in Noord-Holland en daarbuiten. Opgedoft en versierd, maar inwendig oer-degelijk en sterk, reed onze wagen volgeladen langs de Hollandse wegen en de voerlieden voorzagen ons steeds van prettig leesbare en afwisselende artikelen op de maandelijkse tocht.

Groot was het enthousiasme waarmee de redacteuren hun vrijwillig opgenomen taak vervulden en mede daardoor heeft De Speelwagen de tien jaren vol kunnen maken.
Wij danken de heren Wortel en Köhne voor al hetgeen zijin het belang van het blad hebben verricht.
Naast de beide voerlieden brengen wij ook dank aan voorzitter en leden van de Wagenwacht, die de redactie trouw ter zijde stonden.

Het is jammer dat vele reisgenoten, die vol goede moed waren ingestapt, de tocht niet konden uitrijden of om financiële redenen moesten uitstappen. Te weinigen namen hun plaatsen in, waardoor het op den duur niet mogelijk bleek de steeds stijgende exploitatiekosten van het tijdschrift te dekken, ondanks de zeer gewaardeerde steun die wij mochten ondervinden van het provinciaal bestuur, het Anjerfonds, van vele gemeenten en waterschappen en van de samenwerkende oudheidkundige verenigingen.
Het spijt ons voor de kleine kring van lezers die ons door de jaren heen trouw bleven, dat De Speelwagen weer op stal wordt gezet. Wij danken hen hartelijk voor hun belangstelling en veronderstellen dat zij nog vele malen hun gebonden Speelwagen met plezier ter hand zullen nemen om met genoegen te denken aan het prettige reisgezelschap, dat wij met elkander vormden.

De Uitgever

 


Hé, is dat Westfries?

596. Je mag niet die appel van dat kleine kind ofpollen (aftroggelen, afbédelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.