Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1955 » No. 9/10 » pagina 258

Ten afscheid

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 10e jaargang, 1955, No. 9/10, pagina 258.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Huib Fenijn.

Zo komt na tien jaar rust'loos rijden
De Speelwagen op stal te staan
En zullen passagiers en voerlui
Voor altijd uit elkander gaan.
Ik weet, dat het zeer velen leed doet
Te moeten scheiden van ons blad,
Dat in de tijd van haar verschijnen
Een band schiep tussen dorp en stad.
Hoe leerzaam was altijd de inhoud,
Wat waren steeds de foto's best,
En op de reis groeide de liefde
Voor ons aloud vertrouwd gewest.

Het was een zeer bont reisgezelschap
Dat ied're maand ging aan de rij.
Er waren Hoog- en Zeergeleerden
En ook gewone mensen bij.
Maar hoog of laag, arm of van adel,
Steeds was er plaats voor iedereen,
Wij zaten op dezelfde banken
En hadden alle ding' gemeen.
Waar 't even goed was te vertoeven
Daar stapte het gezelschap uit,
0f 't nu was voor een boerenhoeve
Of voor 'n aftandse waterspuit.

Nu is de laatste rit gereden
En daarmee uit het reisgenot.
Het paard wordt uitgespannen,
De staldeur valt voor goed in 't slot,
Maar blíjven zullen, heel mijn leven,
De jaargangen, tien in getal,
Waarin ik voortaan op mijn eentje
Noord-Holland vaak doorkruisen zal.
Ik dank de voerlui, die zo keurig,
Van het begin tot aan het end,
De Speelwagen met reisgenoten
Door ons gewest hebben gemend!

Huib Fenijn

 


Hé, is dat Westfries?

804. 't Hele hussie (de hele boel, alles bij elkaar) was geen cent waard.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.