Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1954 » No. 3 » pagina 94

Waar de boerendaken groeien

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 3, pagina 94.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Joh. Kuiper.

Het Schager rietbos

In de nabijheid van Schagen ligt aan 't Wad bij de oude Westfriese zeedijk een uitgestrekt rietbos. Dit Schager rietbos is ruim 13 ha groot en levert de gemeente jaarlijks een lieve duit aan inkomsten op. Het riet, dat daar groeit is van bijzondere kwaliteit en bij uitstek geschikt voor dakbedekking. Jaarlijks wordt het gewas aan de hoogste bieder verpacht. De pachter, de heer H. Kooyman te Schagerbrug, verwerkt de 28000 bos dekriet voor het grootste deel zelf. Hij heeft een groot rietdekkersbedrijf in de Zijpe. Vanouds werd het riet „geoogst” met de sikkel, maar „of men het hoofd al biedt, de tijdgeest keert men niet,” zou Dirk Pijper van Opmeer gezegd hebben, sedert kort heeft hier de rietscheermachine zijn intrede gedaan en kan zelfs Tiny Kooyman haar vader bijspringen in het bedrijf. Het rietbos wordt doorsneden door sloten, waarvan men de waterstand kan regelen. In de groeitijd ligt het veld dras, maar tegen de oogsttijd, welke in de winter valt, wordt het drooggezet. Na het rietsnijden steekt men het stoppelveld in brand. Dit afbranden is een imposant schouwspel. Vlammen zo hoog als een huis stijgen dan op. Is het veld schoon, dan wordt het weer onder water gezet en kan het gewas weer opschieten. In de zomer is dit een ideale broedplaats voor watervogels, vooral aantrekkelijk voor wilde eenden. Wij behoeven niet bevreesd te zijn dat dit brokje natuurschoon spoedig opgeofferd zal worden, want aan goed dekriet is altijd gebrek.

Joh. Kuiper

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.