Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1954 » No. 3 » pagina 87

Een traditie in ere hersteld

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 3, pagina 87.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Z..

Nu van 't zomer eens per maand in Edam de „keisdregers” in hun sneeuwwitte pakken de Edammer kaasjes weer op een berrie naar de waag zullen brengen, om die te laten wegen, heeft het wel zin er aan te herinneren, dat dit reeds vijfhonderd jaar geleden zo gegaan moet zijn.

Een berrie is nl. een zeer oud vervoermiddel. In een middeleeuws gedicht, Ferguut, kunnen we lezen, dat de boerenjongen, Ferguut, die koning Arthur met zijn ridders van de ronde tafel voorbij ziet trekken, de ploeg in de steek laat, om zich bij hen aan te sluiten. De vader is woedend en zegt: „Als je niet meer wilt ploegen, zal ik je met een berrie mest over het land laten dragen”. – In 't voorjaar werd er in mijn jeugd mest en vlosmodder mee over 't land gedragen, omdat dan de grond te zacht was, om een wagen als vervoermiddel te gebruiken. Dan moest men „berriese”.

In de middeleeuwen was de Edammer kaas reeds een zeer begeerd artikel. De graaf van Bentheim achtte het niet beneden zijn waardigheid ze te stelen voor zijn grafelijke tafel. In een brief van 1456 klaagt de landgraaf van Hessen c.s. over roof door de graaf van Bentheim van vele wagens met goederen o.a. uit Gottingen, Kassel en Homburg, die op de jaarmarkt in Deventer laken, haring, boter en kaas – „cleyne, Edammer casekens” – gekocht hadden. Vijf honderd jaar geleden!

Z.

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.