Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1954 » No. 3 » pagina 73-74

Een Zuiderling in Noord

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 3, pagina 73-74.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: W. Mensink.

Heeft men zich wel eens gerealiseerd hoeveel mensen uit het zuiden van onze provincie het noordelijk deel daarvan kennen? Ik heb in mijn omgeving de indruk gekregen, dat dit er niet zoveel zijn.
Persoonlijk kwam ik reeds in verschillende delen van Noord-Holland, maar toen ik eens op een autobustocht door verschillende gebieden trok, bleek mij eerst goed hoeveel natuurlijke en bouwkundige schoonheid in onze provincie ons, mensen uit het zuiden, daarvan ontgaat.
In een zekere spanning trok ik enige weken terug naar Bergen om deel te nemen aan de Culturele Dag Noord-Holland 1954. Wat zou (buiten de schoonheid van de natuur) voor eigens aan cultuur in onze provincie bestaan?
Zelf had ik mij daarvan wel meer rekenschap gegeven, maar discussies en demonstraties, zo geconcentreerd gegeven als op deze dag, had ik nog niet meegemaakt.
Ik vond de dag een belangrijke belevenis; in de eerste plaats om de belangstelling. Het was nl. verkwikkend, dat in het bijzonder zoveel mensen uit het overheidsmilieu en uit de culturele organisaties metterdaad zoveel waarde aan een dergelijke dag bleken te hechten.

De betekenis van de rede van prof. De Vries Reilingh lag voor mij vooral in zijn uiteenzetting over de grote waarde van het culturele leven en van het streekeigene daarin. In het algemeen sterke provinciale- of streekaccenten, wat Noord-Holland zèlf betreft, kwamen daarin niet naar voren. Dit leek mij persoonlijk ook niet zo gemakkelijk.
En hiermee kom ik aan de kern van mijn oordeel over deze dag.
Wat men aan demonstraties gaf waren de op zo'n innemende wijze gebrachte dansen van vele streken, schone liederen uit Valerius' Gedenckklanken en het stuk van de zeventiende-eeuwse Fransman Molière: „Tartuffe”.
Nagenoeg geen Noordhollandse elementen.
Maar wie het waren – dat is voor Noord-Holland van zo groot belang, nl. mensen uit onze provincie zelf en... lekespelers. Heel belangrijk is het, dat beroepsmusici ons goede muziek brengen, dat beroepsacteurs mooie en zinrijke toneelstukken vertonen... ook in de kleinere gemeenten, opdat men ook daar door de beste spelers de mooiste dingen kan laten horen en aanschouwen.
Maar ongelooflijk grote waarde heeft toch ook de zelfwerkzaamheid! Het niet slechts zien en luisteren, doch het beleven van de mogelijkheden, die in zovelen van ons zelf onbewust aanwezig zijn. Het zèlf zingen, zèlf musiceren (niet alleen harmonie en fanfare, doch ook eenvoudige kamermuziek), zèlf volksdansen beoefenen, zèlf toneelspelen... het is alles voor de vorming van de mens van zoveel waarde.
Als de vertoning van „Tartuffe”, de dansen van de mensen uit Oterleek en de zang van de vrouwen en mannen uit Wognum symptomen zijn van wat er aan mogelijkheden onder de mensen in onze provincie leeft en voorbeelden van wat gedaan moet worden, dan mogen wij ook daarom met de Culturele Dag 1954 ingenomen zijn.
Wellicht dat een Provinciale Culturele Raad op dit terrein spoedig zijn stimulerende arbeid kan gaan ondernemen.
Het initiatief van de heer Kamp en de zijnen moge hiertoe de stoot hebben gegeven.

W. Mensink
Lid van de Prov. Staten van Noord-Holland

 


Hé, is dat Westfries?

33. Ik ben op de zuikerstikken geweest (kraamvisite). Wat had m'n zus 'n pittig kloin purkie ('n lief klein kindje) in de wieg. Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstranen (in de bruidsdagen 'n glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar 't haalt niet bij 't geluk van nu.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.