Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Archivering » De Speelwagen » 1951 » No. 6 » pagina 169

De laatste snik van de kerk te Graft

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 6e jaargang, 1951, No. 6, pagina 169.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

We hebben afscheid genomen van het aardige oude kerkje te Graft, dat dezer dagen gesloopt is.
Uit de mond van een der kerkvoogden vernamen we, dat het maar weinig gescheeld heeft of dit monument, met zijn zeldzame eikenhouten betimmering, prachtige 17e eeuwse kansel, viertal zware koperen kronen en wat dies meer zij, was behouden gebleven. Monumentenzorg heeft wel ter dege oog gehad voor de schoonheid van het bouwwerk en onze zegsman, een belangstellend reisgenoot van „De Speelwagen”, heeft ongetwijfeld ook zijn uiterste best gedaan. Alles scheen voor elkaar te zullen komen, toen de zaak is vastgelopen en onmogelijk meer opgang gebracht scheen te kunnen worden. Let wel, we spreken niet over de schuld van welke instantie dan ook. Nakaarten heeft geen zin. Maar een feit is, dat zich hier iets voltrokken heeft wat men ten allen tijde diep zal betreuren.

De laatste snik van de kerk te Graft.

De laatste snik van de kerk te Graft.

De kostbare betimmering en de kronen zijn verkocht ten behoeve van een restauratie elders, waar men een buitenkansje heeft gehad, maar het moet alle rechtgeaarde Grafters diep leed doen, dat een kostbaar historisch pand hun uit de hand is gegleden. De unieke zerkenvloer blijft ter plaatse aanwezig en onze vriend de Jong, Gemeentearchitect, zal alle zorg besteden aan een passende entourage. Dat is hem zeker wel toevertrouwd. Maar als die stenen eens spreken konden!!

De windwijzer, voorstellende een harpoenier met het lichaam van een walvis

De windwijzer, voorstellende een harpoenier met het lichaam van een walvis,
een gedachtenis aan vroegere welvaart in het dorp. Foto's Joh. Kuiper.

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.