Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1950 » No. 10 » pagina 318-319

De Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 10, pagina 318-319.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

„Het voertuig in Overijsel” – Onder deze titel verscheen bij Van Ditmar N.V. te Amsterdam een bundeltje bijdragen over de landelijke voertuigen in bovengenoemde provincie. De samensteller is H. Braber, bijgestaan door Ir IJ. van der Wal, G. Koster, P. G. Jans en J. Bosch. De prijs bedraagt ƒ 1,-.

De uitgave geschiedde in nauwe samenwerking met de Boerenwagenclub, de Overijselse landbouwmaatschappij en „Ambacht en Verkeer”.

We noemen al deze namen, omdat wij hierin een bewijs zien van de zich meer en meer uitbreidende belangstelling voor de verdwijnende schatten van onze oude volkscultuur. Schatten, die verzameld en bestudeerd worden, om hieruit het wezenlijke van onze volksaard te leren kennen. De landelijke voertuigen weerspiegelen het regionale: het karakter van de streek, de gesteldheid van de bodem, de welstand en het kunstgevoel van de bewoners en dikwijls iets van het religieuze, dat in de harten van de bezitter ligt verankerd. Onze moderne middelen van vervoer missen van het laatste wel het meest, het eigene is verloren geraakt.

De moderne vervoersgelegenheden hebben het toerisme bevorderd en dat is een grote winst, want toerisme is in wezen niets anders dan een zich laven aan het karakteristieke.

Op een gedegen en van grote liefde voor het onderwerp getuigende wijze hebben de heren Braber c.s. de Overijselse voertuigen beschreven en in beeld gebracht. Het is een instructief werkje geworden, dat, naar wij van harte hopen, menige oude wagen van de ondergang zal redden. Niet met de bedoeling om deze rijtuigen voor het dagelijks verkeer te behouden, maar om ze als een kostbaar streekbezit te bewaren op die plaatsen, welke zich daar het best voor lenen.

Zij behoren tot het karakteristieke van een streek en kunnen dus een bron van lafenis zijn voor de moderne mens in zijn autootje.

Gedeeltelijk overzicht van de Boerenwagendag Ommen

Gedeeltelijk overzicht van de Boerenwagendag Ommen

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.