Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1950 » No. 10 » pagina 297

Molen „De Veerschuit”

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 10, pagina 297.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Herinnert u zich nog de afbeelding van de molen „Het Geduld” te Oost-Knollendam? Uit bewondering voor het geduld en uit waardering voor de liefde waarmee onze vriend en reisgenoot Piet Vel op zijn ziekbed dit oliemolentje heeft vervaardigd uit stukjes hout en snippertjes papier, plaatsten wij van dit werkstuk een foto. Deze foto trok de aandacht van Frans Mars, de secretaris van de vereniging „De Zaanse Molen” en hij knoopte dadelijk betrekkingen aan met de bekwame knutselaar. Ergens in een Zaanse schuur lag nog het rampzalig overschot van een kleine Zaanse molen te wachten op een koude winter. Als molenvriend ging dit Mars aan het hart en hij wist te bereiken, dat Piet Vel de brokstukken thuis bezorgd kreeg. Nauwelijks weer op de been, begon deze met de restauratie en na vele maanden ijverig werken kon de herstelde en vakkundig vernieuwde molen op de schuur van vader Vel in bedrijf worden gesteld.

Omdat deze schuur bij de aanlegsteiger van het Knollendammerveer is gelegen, noemde Piet Jr zijn molen „De Veerschuit”. Hij is een sieraad voor het dorp en vanuit de Zaan kunnen de zeilers er volop van genieten. De oude heer Vel, die visserman in ruste is, werd aangesteld als molenaar en u kunt er van verzekerd zijn, dat deze het kruirad met bekwame hand zal bedienen.

Na bijna drie jaren gedwongen rust is Piet Vel Jr genezen weer naar Utrecht teruggekeerd, waar hij deel uitmaakt van het Stedelijk Orkest. „De jaren in Knollendam zijn nog vlug voorbij gegaan”, zegt hij.
Wij willen het gaarne geloven, want wie zich zo tot de kleine dingen van het leven kan bepalen, heeft geen verloren uren op de balans.

„De Veerschuit” in Oost-Knollendam

„De Veerschuit” in Oost-Knollendam
Foto P. Vel

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.