Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1950 » No. 10 » pagina 289

8 October: Alcmaria Vitrix

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 10, pagina 289.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Alkmaar

Als men schreef duysent vijfhondert
En dry en tseventich jaer
Mocht elck wel zijn verwondert
Al vande Spaensche schaer
Sy quamen uut ghestreken
Hondert twintich vaendel sterck
Voor Alcmaer soot is ghebleken
Als Tyrannen sy ginghen te werck

Sy en dorsten niet aen comen
Theeft haer niet wel behaecht
Sy saghen den burghers vromen
Sy creghen herten versaecht
Die windt die haer was mede
Die heeft hem omghedrayt
Gods handt was metten stede
Sijn lof moet zijn verbreyt.

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.