Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1950 » No. 8 » pagina 228

Prins Willem II bezocht Alkmaar

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 8, pagina 228.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Mr J. Belonje.

Van verscheidene onzer Oranjevorsten is het bekend, dat zij de stad Alkmaar met een bezoek vereerd hebben, maar dat ook de Stadhouder Prins Willem II, nogwel in het jaar van zijn dood, een bezoek aan Alkmaar gebracht heeft, was tot dusverre, voorzover ik weet, geheel onbekend.

De bevestiging van dit feit vond ik in een notarieel afgelegde getuigenverklaring1. Een zekere Johan Pijll2, in 1672 woonachtig in den Haag, had destijds, blijkbaar bij gebrek aan een behoorlijk doopceel, een acte van bekendheid nodig, om zijn te Alkmaar plaats gehad hebbende geboorte gestaafd te krijgen. Daarin nu werd hij geholpen door twee Alkmaarse vrouwen, die zich beiden het feit van zijn geboorte nog goed konden herinneren en wel, omdat zij dit in verband wisten te brengen met een in haar memorie ingegrifte omstandigheid: het bezoek van de Prins!

En met eigen woorden dateerden zij toen deze geboorte: „weinig na Pinxter 1650 op de selve tijt als sijne hoocheijt Wilhelmus die tweede prince van Orangie hoochloffelijcker memorie alhier binnen Alcmaer was”.

Mr J. Belonje

1 Zie protocol notaris J. W. Brederoe te Alkmaar, inv. Gemeente-Archief Alkmaar, no 239, acte van 30 Juli 1672.
2 Zoon van Mr Gerrit en Wernefrida Buijck, zie mijn „Gedenkwaardigheden”, Noord. Holland, I, blz. 32 sub 41.

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.