Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1950 » No. 6 » pagina 192

De Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 6, pagina 192.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: E. Kroeskop.

HISTORISCHE STUDIËN OVER DE ZAANSTREEK – Door S. Lootsrna, Tweede bundel, 256 blz. tekst; 9 platen op kunstdrukpapier, Uitgave: P. Out N.V. Koog a. d. Zaan.
Op 15 Mei was het tien jaar geleden, dat Sipke Lootsma aan zijn gezin, aan het onderwijs en aan de wetenschap ontviel. Toegewijde vrienden hebben onder auspiciën van de Oudheidk. Vereniging „Jacob Honig Jz Jr” die zijn wetenschappelijke nalatenschap verwierf, en met financiële steun van de Zaanse industrieën en personen, ter ere van Lootsma's nagedachtenis, de boven aangekondigde bundel studiën doen verschijnen. De talrijken ook in onze lezerskring, die het voorrecht bezitten Lootsma persoonlijk te hebben gekend, dan wel aan de talrijke grotere of kleinere geschriften van zijn hand een deel van hun historische vorming danken, zullen aan dit posthume werk vol piëteit een plaats geven naast de eerste bundel, naast de „Bijdrage tot de geschiedenis van de Walvisvaart”. Kenners en minnaars van de Zaanstreek zullen dit met nog meer genegenheid doen; nu men onder de buiten-tekst illustraties enkele mooie reproducties heeft opgenomen uit het waardevolle topographische tekenwerk van de hand van de heer J. Kruijver, te Zaandam, die dit jaar in hoge ouderdom is overleden.

De tweede bundel is ook een waardig monument ter nagedachtenis van hem, die wij nog steeds zo node missen, in deze zin, dat de nieuwe publicatie de gave, stoere kwaliteiten van haar auteur nog eens weer overtuigend aantoont. Lootsma had vooral oog voor de economische en sociale kanten van de geschiedenisstudie. Een rijpe vrucht van deze studie is de hier volledig gepubliceerde, zeer gedegen geschiedenis van de oude zeildoekweverij. De zeildoekweverij is later gecombineerd met de exploitatie der oliemolens, en deze beide typische takken van de vroeg-kapitalistische Zaanse industrie vormden toen de huwelijkspartners, waaruit een modern wereldbedrijf als de Linoleumindustrie (nog in haar naam aan de lijnolie herinnerend!) werd geboren, in hetzelfde Krommenie, waar enkele eeuwen geleden de thuiswerkende zeildoekwevers hun rollen „te kuste” brachten. Lootsma is op dit terrein van de nijverheidsgeschiedenis een veilige, zakelijke gids, die heel wat mooie vondsten te tonen heeft. Voor de Zaanse Verfmolens geldt dit evenzeer. Maar ook de „andere” zijde van de Zaankanters heeft in deze bundel enige belichting gevonden: hun culturele belangstelling! Wat lazen zij, wat verzamelden zij?

Wij wensen deze nieuwe bundel vele lezers. Wij wensen de lezers hetzelfde instructieve genoegen bij de lectuur, dat wij er in mochten vinden.

E. Kroeskop

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.