Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1950 » No. 5 » pagina 160

De Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 5, pagina 160.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

MOLENS EN KLEDERDRACHTEN IN NEDERLAND (Album) - Uitgave Tieleman & Dros, Leiden (1949).
De bekende firma Tieleman & Dros, Conserven- en Vleeswarenfabriek te Leiden, zendt haar smakelijke producten al meer dan 70 jaren de wereld in, gedegen verpakt en gemerkt met een Molen:. Dit echt-Hollandse merk was voor haar al 22 jaar geleden aanleiding om een molen-album uit te geven en thans doet zij dit weer, maar breidde het boekwerk uit met een beschrijving van onze nationale klederdrachten.
Over molens schrijft de heer H. B. E. Warnaars, bestuurslid van de Vereniging „De Hollandsche Molen”, over klederdrachten Mejuffr. M. A. Hijlkema, wetenschappelijk assistente aan het Nederlands Openluchtmuseum. Aldus is de tekst van het album deskundig verzorgd en betrouwbaar geworden en deze geeft in kort bestek een uitstekend en helder overzicht. Het album wordt bovendien zeer aantrekkelijk gemaakt door vele afbeeldingen, waarvan de meeste in kleuren. De bekende illustrator J. W. Heyting verzorgde het molendeel; de heer J. Duyvetter, eveneens wetenschappelijk ambtenaar aan het Openluchtmuseum, zorgde voor de illustraties van het deel over klederdrachten.

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.