Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1950 » No. 5 » pagina 153

Onze toren

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 5, pagina 153.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Oude, trouwe Egmondse toren,
Aan de voet van strand en zee,
Op het helmbegroeide duintje,
Bron van licht, in wel en wee.
Jij toch, geeft de lichtsignalen
Over wijde, wijde zeeën.
Tot de verre horizonten
Zend jij gloed en stralen heen.
't Is een spreken zonder woorden:
Door een ieder wel verstaan
Worden codes uitgezonden
Over onafzienbare baan.
Als in bange donkere nachten
't Slaglicht over golven deint,
't Lichtend licht vanuit de verte,
Over stuur- of bakboord schijnt,
Dan zijn mensen op hun schepen,
Soms met kostbare vracht belaân,
Op hun hoede, want zij weten
Dat zij ras ten onder gaan.
Als niet 't schijnsel van de toren
Trilt door 't ruwe natte want
En de uitkijk brult en waarschuwt
Voor een bank, of voor een strand.
Op de toren is de wachter
Van zijn plicht zeer wel bewust.
Mensen toch in nood, zij roepen
Torenwachter aan de kust.

Oude trouwe Egmondse toren
Met zijn wachter, kloek en sterk,
Op het helmbegroeide duintje
Doet hij daar zijn heilzaam werk.

A.K.B. 1945

De Jan van Speijks vuurtoren te Egmond aan Zee, 1905
De Jan van Speijks vuurtoren te Egmond aan Zee, 1905
Prentverzameling der Gemeente Alkmaar
(Foto C. van der Aa)

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.