Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1950 » No. 4 » pagina 118-119

De Stelphoeve in het Openluchtmuseum

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 4, pagina 118-119.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Mr W. P. A. Smit.

Het artikel „Een stelp herrijst”, gepubliceerd in de „Speelwagen”, 4de Jrg. (1949), no 6, beogende de lezers en lezeressen van dit maandblad op te wekken tot medewerking met raad en daad aan de inrichting van de in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem inmiddels herrezen stelp uit Zuid-Scharwoude, is niet zonder resultaat gebleven.

Er zijn uit verschillende oorden in en om West-Friesland toezeggingen gedaan en geschenken gezonden, die van een bijzondere belangstelling in het museumwerk blijk geven.
Speelwagen 1950, pagina 118Aan de van de laatste bewoners van de stelp overgenomen landbouwgereedschappen, konden, dank zij schenking worden toegevoegd enig kuipwerk voor de zuivelbereiding, een kaaspers, een beschilderd ijzeren geldkistje, een kinderzuigkroesje, een haardplaat, een ijzeren vuurpot met haal, terwijl werden toegezegd een oude wastobbe opstelling en een kast, zgn. gortlade; een tot nogtoe bescheiden oogst, en toch: een goed begin, dat de Directeur van het Museum zeer weet te waarderen.

De verwachting lijkt niet gewaagd, dat meerderen door het gegeven voorbeeld tot navolging zullen worden aangemoedigd.
Speciaal tot de meer bejaarden onder de abonné's, wier ouders of grootouders een stelp bewoonden, zij nogmaals het verzoek gericht hun herinnering nog eens te hulp te roepen en ons mede te delen, wat in zo'n oud Westfries huis thuis behoorde.

Wie niet meer beschikt over in onbruik geraakt ouderwets meubilair of gereedschap, kan wellicht inlichtingen geven over het type van de oude tafels en stoelen, kisten en wiegen, over de vloerbedekking (biezenmatten, rond of langwerpig?), over de wijze, waarop de vertrekken vroeger werden verlicht, over raamhorren of gordijnen, over aardewerk en snuisterijen, in de wandkasten te pronk gezet, over het keuken- en haardgerei, over het gereedschap en werktuigen in stal en dars, enz.
Moge ook deze herhaalde opwekking niet vergeefs zijn.

Wij wijzen er nogmaals op, dat het hier gaat om een gedenkstuk van Westfriese cultuur.
Aan de Redactie van „De Speelwagen” onze welgemeende dank voor haar in deze verleende medewerking.

Mr W. P. A. Smit
Rijksmuseum voor Volkskunde
„Het Nederlands Openluchtmuseum”
Schelmseweg 93, Arnhem

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.