Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1950 » No. 2 » pagina 64

De Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 2, pagina 64.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: E. Kroeskop.

WINFRIED-BONIFATIUS - door Dr W. Lampen O.F.M. Patria-serie 1949.
In het Maartnummer van onze vorige jaargang bespraken wij het smakelijke boekje, dat Prof. Lampen wijdde aan de apostel „Willibrord en zijn Tijd”. Inmiddels verscheen in dezelfde aantrekkelijke uitvoering de tegenhanger, „Winfried-Bonifatius”. Een boeiende biographie!
Van het ogenblik af, dat Winfried in het jaar 716 voor de eerste maal te Lundenwick (Londen) scheep gaat naar het Friese Dorestad, tot zijn laatste missiereis in 754, waarop het martelaarschap zijn deel wordt, volgen wij met onvermoeide belangstelling reizen en avonturen, politiek en kerkelijk organisatiewerk van de grote apostel.
Evenals in het boekje over Willibrord heeft de schrijver een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de sagen en legenden, die het beeld omrankt hebben. Zo kan men hier ook zijn licht opsteken over een Friese bakker met verhard gemoed, die zijn broden in steen zag veranderen; de geleerde Cornelis Kemp, die in 1587 overleed had nog vijf van dergelijke broden niet alleen met eigen ogen aanschouwd, maar geproefd ook! Over de afstammelingen der moordenaars van Murmerwoude, die allen kenbaar waren aan een witte haarvlok. Over het heilige boek, waarmede Bonifatius de slagen wilde afweren en dat gladweg in tweeën werd gekloofd, zonder echter een letter te beschadigen.
Een prettig, evenwichtig boek.
Warm aanbevolen!

E. Kroeskop

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.