Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1949 » No. 7 » pagina 204-205

Het West-Friese schilderij

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 4e jaargang, 1949, No. 7, pagina 204-205.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Y. S. E. Wegener Sleeswijk-Van Balen Blanken.

Eén schilderstuk was mij het fel begeerde:
't Beeld van een boerderij prijkt aan de grote wand
En wekt suggesties aan het rijke land,
Dat lange tijd voorheen de schilder inspireerde.

Wat is het, dat ik in dit beeld zo zeer waardeerde?
Waarom spaarde ik het geld voor dit zo duur tafereel
En hing het in mijn huis als een juweel,
Dat ik behoedde en als kostbaar kleinood eerde?

Na vijf en twintig jaar kijk ik het peinzend aan.
De schaduw over 't wegje lijkt nu duister,
Maar het geheel heeft nog dezelfde luister!

De tijd streek over't beeld, raakte 't vermooiend aan,
En de herinnering wekt opnieuw de oude liefde
Voor wat zo diep in 't hart steeds bleef bestaan.

Het eerste gedichtje, dat ik op West-Friesland maakte en dat in de eerste bundel "West-Friesland's Oud en Nieuw" verscheen, eindigt met de woorden: "Voor main het mooist, het raikst gezegend land!"
Na 25 jaren komt dat zinnetje mij weer in de gedachten en ik vraag mij af: Zou ik dat nog kunnen zeggen?
Is deze landstreek zo veel mooier dan andere delen van Nederland? Winnen de heuvels van Limburg het niet van de polderdijken? Is de heide van Drente niet boeiender dan de weiden tussen Alkmaar en Hoorn? Wint de Veluwezoom met de schilderachtige riviergezichten het niet van de boezemwateren in het Westfriese polderland? Kunnen de kronkelende dorpsstraatjes van Schellinkhout tot Enkhuizen wedijveren met de villawijken in Utrecht en het Gooi?
Voor een buitenstaander zijn deze vragen slechts rhetorisch. Hij stelt de omgeving van Valkenburg, Emmen en Arnhem boven de sobere schoonheid van het Westfriese landschap.
En wij?
Wij niet! Want wij hebben ons hele kinderleven gehoord, welk een voorrecht het is in West-Friesland te wonen. Wij hebben met ontschoeide voeten de oude steden betreden. Honderdmaal heeft de eerste voorzitter van uw genootschap ons gewezen op de schoonheid van de rustieke plekjes, de bloeiende boomgaarden, de oude boerderijen. Hij heeft onze bewondering gewekt voor de met oud-blauw porselein versierde stallen, voor de rijke hoofdtooi van de vrouwen. Maar bovenal heeft hij getuigd van zijn saamhorigheid met de Westfriese bevolking; hij, gesproten uit een familie, die in een lange rij van geslachten in deze streken woonde en zich daar gelukkig gevoelde.
En dit door hem gestrooide zaad is opgekomen. Ook zijn eigen generatie weet, wat het zeggen wil ergens thuis te zijn, ergens te behoren, verwantschap te voelen. Dokter G. C. van Balen Blanken wenste te rusten in het hart van West-Friesland en zijn jongste dochter is hem daar reeds gevolgd.
Hij heeft deze landstreek als een stuk van zichzelf beschouwd. Als iets van die liefde bij al de leden van het Historisch Genootschap geworteld is, dan kan het niet anders, of deze vereniging zal blijven bestaan en zal groot zijn door wat allen verbindt: Gevoel voor historische schoonheid en folklore, eerbied voor de wijze, waarop deze bevolking zijn levensstrijd voert, en waardering voor de karaktereigenschappen, waardoor de West-Fries zich onderscheidt: betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen en het gezegende gevoel voor humor, waardoor de omgang met deze bevolking een vreugde kan zijn.
Onze gelukwensen bij het zilveren feest van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland". Wij wensen het bloei toe, tot in lengte van dagen!

Y. S. E. Wegener Sleeswijk-Van Balen Blanken

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.