Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » De Speelwagen » 1949 » No. 6 » pagina 177-179

't Is Oranje, 't blijft Oranje boven

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 4e jaargang, 1949, No. 6, pagina 177-179.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: P. Bossen.

Toespraak van de Nachtwacht te Vlieland op 's Konings verjaardag in 1887.

De oude heer P. Bossen uit Westerlicht, die onlangs 90 jaar werd en destijds directeur van de Zeevaartschool op Vlieland was, zond ons de toespraak welke de nachtwacht aldaar in de vroege morgen van 19 Februari 1887 hield om de eilanders op te wekken 's konings verjaardag feestelijk te vieren. Deze toespraak op rijm werd afgewissdd door het spelen van volksliederen.
Het is een typisch voorbeeld van volkshumor in vroeger tijd.

Boeren, burgers en buitenlui!!! Driemaal saluut!!!
Die ooren heeft om te hooren, die hoore!
Ik, Cornelis Douwes Visser, man van mijn lieve Jet,
Roep boeren, burgers en edellui uit het bed;
Ik heb ze goed nieuws te vertellen, wees dus niet bang,
Het is je eigen belang;
Want als ik het zeg, als een eerbaar man -
En dat ben ik -
Daar weten wij alles van -
De Koning is jarig, hoera!
Kom roep mij dat nu ook eens na.

Muziek: Wilhelmus van Nassouwe

Ik, de wachter van de nacht,
Maak dat je kan slapen, zoet en zacht.
En loop ik de nacht langs Heeren straten
Gerust kan je de deuren open laten;
Maar voor zoo menig lief en aardig wicht,
- Ik ben ook jong geweest! - knijp ik wel eens een oogje dicht.

Muziek: Jij komt vanavond de deur niet meer uit

Ik ben de levende loopende courant
Als omroeper van den eilande Vlieland -
En maak je niet alles haarfijn bekend
Zowel aan het Oost-, als aan het Westend.
En wil je soms varen en doen een reisje
Of heb je trek in een Harlinger sausijsje,
Hoort, burgers, hoort dan naar mijn luid gebel,
Als je niet stokdoof bent, dan hoor je me wel.

Muziek: Lieve schipper enz.

Ik, de afslager van doode en levende visch,
Bezorg je menigmaal op tafel een lekkere disch.
Ja, schande goedkoop, dat zal je wel weten
En je daarom er ook niet ziek aan eten.
Ook heb ik in geleerde boeken wel eens gelezen
Dat men, met wat zo lekker is, voorzichtig moet wezen.

Muziek: En moeder laat je vragen om de centen van visch

Ik ben de adjudant van Heintje Scharminkel
En zorg steeds met ijver en vlijt voor zijn winkel,
Want wat de docter niet meer weet te behouwen
Dat gaat hij per slot, mij eenvoudig toevertrouwen.
Maar laat je dat niet afschrikken, wees onbevreesd,
Want wat ik je nu ga verkondigen, dat is een feest.
Ik roep: "Hoera!" Wees daarmee niet karig,
Want heden is onze Koning jarig.
En als ik jelui nu zoo zeggen mag
Zal ik je verkondigen het feest van de dag.

Muziek: De wereld is in rep en roer

Ten eerste: Mastklimmen voor mannen van zessen klaar met staande en hangende boorden.
Ten tweede: Boegspriet loopen, vóór en achteruit, naar verkiezing voor gebaarde en ongebaarde mannen.
Ten derde: Zakloopen met eigen beenen, in twee partijen, voor jongelingen van anderhalf tot vijf en dertig en mannen van vijf en dertig tot tachtig jaar.
Ten vierde: Op muiltjes loopen, achteruit, voor vrouwen en meisjes.
Alle soorten van Costuums worden toegelaten.
Ten vijfde: Kruikje knuppelen, met gesloten vizier, het gezicht langs de neus en bedekte of onbedekte hemdsmouwen.
Ten zesde: Turfrapen voor de kou in de hondsdagen.
Ten zevende: Harddraverij door een ton, door mannen zonder paard, van alle rassen, stand en ouderdom, die nog nooit een binnen- of buitenlandse prijs gewonnen hebben.
En hetgeen verder zal worden gepresenteerd, alles volgens plaatselijk gebruik, zonder op- of strijkgeld.
De programma's worden kosteloos uitgereikt.

Muziek: Wien Neerlands bloed

Hoort, burgers hoort! en pak ze maar aan
Voordat ik je verlaten gaan;
Heden voor niet, dus doe je profijt,
Want morgen dan raak je er centen mee kwijt,
Maar is je 't stukje soms 10 centen waardig.
Dan kan je het koopen, dat is voor mij ook aardig.
Je weet het: ieder mensch werkt voor zijn brood,
Zoodoende blijven de muizen voor de kast niet dood.

En nu wensch ik u burgers, viert allen feest,
Bezield met ware nationale geest,
Zijne Majesteit den Koning ter eer.
Leve de Koning, en nu weet ik niet meer!

Muziek: Lang zal hij leven

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.